'We hebben het toch maar gedaan met z'n allen'

Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Meierijstad een nieuwe gemeenteraad. Bijna vijf jaar geleden werd de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Meierijstad geïnstalleerd. De toen gekozen volksvertegenwoordigers zetten samen de toon voor de bestuurscultuur in de fusiegemeente. Nu de verkiezingscampagnes beginnen sprak Omroep Meierij met de tien fractievoorzitters, negen mannen en één vrouw. Hoe hebben zij die allereerste bestuursperiode uit de geschiedenis van Meierijstad ervaren? Wat ging er goed, wat kon beter? Hoe ziet de toekomst van Meierijstad eruit?

(Door Jan de Vries)

MEIERIJSTAD – VVD-fractievoorzitter Wilma Wagenaars-van Beers moet lang nadenken over de vraag of er in Meierijstad iets mis is gegaan. Die vraag volgt op haar enthousiaste verhaal over de zegeningen die geteld kunnen worden. “De splitsing van Team Meierijstad heeft pijn gedaan. We moesten met z’n allen opnieuw de weg vinden,” zegt ze. Maar overall is haar oordeel over de fusie positief. “We hebben het toch maar gedaan met z’n allen.”

We spreken over de voor- en nadelen van de lokale afdeling van de grootste partij van Nederland. “Het nadeel is dat als er in Den Haag iets misgaat met onze partij, wij dat meteen merken. Maar de voordelen zijn groter. Wij kunnen advies vragen aan een landelijk bureau. Wij hebben korte lijntjes met onze partijgenoten in Provinciale Staten. En straks tijdens de campagne krijgen wij ook steun vanuit het hoofdkantoor,” aldus Wagenaars-van Beers.

'In de basis willen we hetzelfde'

Ze wil niet te lang stilstaan bij dit onderwerp. “Wij zijn lokale liberalen,” zegt ze. “Dat wil niet zeggen dat je niet verder moet kijken dan Meierijstad. Maar in de basis willen alle partijen hetzelfde. Namelijk dat mensen hier fijn kunnen wonen, dat het huisvuil wordt opgehaald en dat de lantaarnpalen branden. We verschillen alleen over de weg daar naartoe. Voor ons geldt dat wij altijd zullen vasthouden aan de idealen van de VVD.”

Was de fusie nodig? “Jazeker,” zegt Wilma Wagenaars-van Beers resoluut. “Alleen al voor de uitvoering van de WMO en ook op ict-gebied. Dat is zo complex daar heb je ambtelijke en bestuurlijke slagkracht voor nodig. Ik denk dat dat goed gelukt is.”

'Meer naar Brainport kijken'

Een groter Meierijstad wordt volgens haar ook meer gezien in de regio. Meierijstad hoort bij de Regio Noordoost-Brabant. Wat Wagenaars-van Beers betreft mag er ook best wat nadrukkelijker naar Zuidoost-Brabant en Brainport gekeken worden. “Dat doen we eigenlijk al” zegt de VVD-fractievoorzitter.

Andere voorbeelden van een geslaagde fusie zijn volgens Wilma Wagenaars-van Beers de upgrade van de sportvoorzieningen, de komst van twee nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel. Dat hadden de afzonderlijke gemeenten volgens haar niet voor elkaar gekregen.

'Niet te veel met inwoners bemoeien'

De angst dat de kleine kernen over het hoofd zouden worden gezien is volgens haar niet bewaarheid. Als rechtgeaard liberaal vindt Wagenaars-van Beers niet dat de gemeente zich te veel moet bemoeien met de inwoners van welke kern dan ook. Die zijn volgens haar heel goed in staat de eigen boontjes te doppen. Als gemeente moet je boven alle kernen gaan hangen en faciliteren waar nodig. “Als je je overal mee bemoeit zit je op de verkeerde stoel. Mensen kunnen heel goed zelf nadenken en zijn over het algemeen heel betrokken bij hun dorp. Maar er zijn altijd mensen die het niet lukt, die moet je helpen waar dat kan. Als gemeente moet je voorwerk doen, kaders scheppen en uiteindelijk geld beschikbaar stellen.”

Volgens Wilma Wagenaars-van Beers is het belangrijk dat de ambtenaren daarin worden meegenomen. Ook daar zitten mensen al lang op dezelfde stoel die ook al in de oude gemeente stond. “Het gaat steeds beter, maar dat is wel een punt van aandacht,” zegt ze.

Lovend over ambtenaren

Ondanks die kleine rimpelingen is ze lovend over het ambtenarenkorps. “Vooral in die eerste twee jaar toen we alles vanuit de drie gemeenten moesten harmoniseren hebben de ambtenaren een gigantische klus geklaard. Dat was soms best heftig, maar ook zij hebben toch maar mooi samen die klus geklaard.”

De eerste vijf jaar van het bestaan is er volgens de VVD-fractievoorzitter een geweldige basis gelegd voor de toekomst van Meierijstad. Daar is ze oprecht trots op. “Iedereen tekende bij wijze van spreken vijf jaar geleden bij het kruisje. Maar dan moet je maar afwachten of het gaat lukken. Gelukkig zijn we een beschaafde gemeenteraad. We spelen nooit op de man. Dat komt denk ik ook omdat we samen iets goeds willen bereiken voor de inwoners en dat we ervoor willen zorgen dat de idealen van zoveel mogelijk mensen worden vertegenwoordigd.”

Als het over haar partij gaat is Wilma Wagenaars-van Beers er trots op dat de lasten voor de inwoners van Meierijstad zo laag mogelijk zijn gehouden. Credits die ze onmiddellijk deelt met partijen die de VVD daarin steunden. Het heeft haar ook met trost vervuld hoe de gemeente tijdens coronapandemie bijvoorbeeld minderstanders steunde. “Er is echt heel snel ondersteuning geboden.”

"Wat niet groeit gaat dood'

Als VVD-raadslid is ze extra blij met de grote internationale bedrijven in Meierijstad. “Daar wordt door sommige mensen wel eens minachtend over gedaan. We zitten in de gemeenteraad niet op één lijn als het gaat over economische groei. Gelukkig wordt het beter. Steeds meer mensen zien dat economische groei voor welvaart zorgt. Ik zeg maar zo: wat niet groeit gaat dood.”

Het waren ook vijf onstuimige jaren. Er moest veel: harmoniseren, sportvoorzieningen op orde brengen, woningbouwplannen maken, een scholenplan maken, zorgen voor goede zwembaden en betere wegen. “We willen best veel,” zegt Wagenaars-van Beers. “Het liefst willen we ook nog behang met een gouden randje. Dan komen er steeds verzoeken om aanvullende kredieten. Dat is ook nog wel een punt van aandacht. Goed is ook een keer goed.”

'Energiestransitie is een worsteling'

Op de vraag hoe Meierijstad er in 2030 voor zal staan noemt Wilma Wagenaars-van Beers als eerste de energietransitie. Een worsteling noemt ze dat. “We weten allemaal dat er iets moet gebeuren tegen de klimaatverandering, maar de weg daar naartoe is ingewikkeld. Temeer omdat er gaande de rit nieuwe ontwikkelingen kunnen zijn die om een andere koers vragen. Dat is voor raadsleden al moeilijk en dan moet je ook nog eens iedereen in Meierijstad daarin meenemen,” aldus de fractievoorzitter van de VVD.

Op het gebied van woningbouw is Meierijstad volgens haar al een eind op de goede weg. Ze verwacht dat het probleem van de woningnood over een jaar of tien goeddeels opgelost zal zijn. Ze verwacht niet dat Meierijstad in de nabije toekomst zal worden uitgebreid met buurgemeenten. Daarvoor moet er in eigen huis nog te veel gebeuren. “Voorlopig is het mooi dat drie zulke verschillende gemeenten elkaar zo goed aanvullen. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat we in Meierijstad drie keer hetzelfde hebben gekregen”.

Lees ook de eerdere artikelen in deze serie: