"Mensen steken vaker zelf handen uit de mouwen'

Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Meierijstad een nieuwe gemeenteraad. Bijna vijf jaar geleden werd de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Meierijstad geïnstalleerd. De toen gekozen volksvertegenwoordigers zetten samen de toon voor de bestuurscultuur in de fusiegemeente. Nu de verkiezingscampagnes beginnen sprak Omroep Meierij met de tien fractievoorzitters, negen mannen en één vrouw. Hoe hebben zij die allereerste bestuursperiode uit de geschiedenis van Meierijstad ervaren? Wat ging er goed, wat kon beter? Hoe ziet de toekomst van Meierijstad eruit?

(Door Jan de Vries)

MEIERIJSTAD – “Voor mijn gevoel steken mensen in de kleine kernen steeds vaker zelf de handen uit de mouwen om hun dorp leefbaar te houden. Ze realiseren zich dat de afstand tot het bestuur groter is geworden en daarom nemen ze zelf verantwoordelijkheid.”

Pascal Timmers is fractievoorzitter van Lokaal Meierijstad. Hij woont in Boerdonk. Als voorbeeld van zo’n initiatief noemt hij de coöperatie in zijn dorp. Dankzij dat initiatief kon onder meer de dorpskroeg behouden blijven.

Boerdonk weet wat herindelen is. Het dorp behoorde vroeger samen met Keldonk tot de gemeente Erp. Die werd samengevoegd met Veghel en later werd Boerdonk deel van Meierijstad. Met bijna 800 inwoners is Boerdonk de kleinste van de dertien kernen.

We willen afspiegeling zijn


Timmers begon in de gemeenteraad van Meierijstad als lid van de grootste fractie: Team Meierijstad. Die splitste zich na enkele jaren op in HIER en Lokaal Meierijstad. “Team bestond uit mensen die in de voormalige gemeenten raadslid waren voor lokale partijen. Wij wilden als afspiegeling van de gehele gemeente het algemene belang dienen. Na een tijdje bleek dat we intern teveel verschilden over de manier waarop we dat wilden doen. Toen hebben we besloten uit elkaar te gaan.”

HIER trad toe tot de coalitie, Lokaal ging in de oppositie. “Binnen Team spraken we niet altijd met één mond. Dat leverde spanningen op in de raad. Ik denk dat na de splitsing er meer stabiliteit kwam. De twee partijen kregen de gelegenheid elk apart partners te vinden voor hun standpunten. Wij hebben daarna op een constructieve manier oppositie gevoerd, maar wel steeds onze eigen speerpunten onder de aandacht gebracht”.

We zijn geen vechtraad

Constructief is een woord dat Pascal Timmers regelmatig in de mond neemt. “De gemeenteraad van Meierijstad is geen vechtraad. Er worden soms felle debatten gevoerd, maar die gaan altijd over de zaak, nooit over personen. Als iemand eens een keer een uitglijder maakt, dan praten we daar meteen over in het fractievoorzittersoverleg”.

Pascal Timmers denkt dat de fusie van de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel een goede zaak is geweest. Voor zijn partij ziet hij nog steeds een rol weggelegd als belangenbehartiger van alle, dus ook de kleine kernen. “Veel onderwerpen in de gemeenteraad gaan over wat er in de grote kernen gebeurt. De problemen zijn daar ook groter. Neem bijvoorbeeld de permanente bewoning van recreatiepark Molenheide in Schijndel. Logisch dat daar veel aandacht naar uit gaat. Maar één van de belangrijkste speerpunten van onze partij is het behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen zodat ze onderdeel blijven van vitaal Meierijstad. Woningbouw is wat ons betreft daarbij het belangrijkste thema,” aldus Timmers.

Politiek moet andere keuze maken

Volgens Timmers begrijpen de mensen in Meierijstad best dat de politiek nu andere keuzes moet maken omdat er een grotere gemeenschappelijke deler is. Daarom is hij blij met initiatieven vanuit de bevolking, met de coöperatie in zijn eigen Boerdonk als voorbeeld.

Maar zou dat niet ook gebeurd zijn als Boerdonk nog alleen maar onderdeel van de gemeente Erp zou zijn geweest? “Misschien wel, maar als je onderdeel bent van een gemeente met drie kernen dan weegt jouw belang zwaarder dan wanneer je onderdeel bent van een gemeente als Meierijstad. Dan moet je meer zelf doen,” zegt Pascal Timmers.

Betere spreiding van woningen

Woningbouw is dus een belangrijk thema voor Lokaal Meierijstad. De oude gemeente Veghel heeft altijd veel grond gekocht, waardoor nu bijvoorbeeld de nieuwe wijk Veghels Buiten kan worden gebouwd. “Meierijstad groeit nog steeds dankzij Veghels Buiten maar wij willen een spreiding van woningen zover de hele gemeente. Het kan niet zo zijn dat de capaciteit van Veghel ten koste gaat van de omliggende kernen. Een iets actiever grondbeleid van de gemeente zou in deze tijd beter passen,” aldus Timmers.

Team Meierijstad kwam met de meeste leden in de gemeenteraad. Bij de volgende verkiezingen moeten twee partijen strijden om diezelfde kiezers. Hoe ga je je onderscheiden? “Wij hebben als Team Meierijstad altijd gezegd dat we een afspiegeling moeten zijn van de bevolking. Dat betekent dat je mensen uit zoveel mogelijk verschillende kernen binnen je gelederen moet halen. Dat geldt ook voor etniciteit. Er zijn veel Turkse mensen in Veghel die ook vertegenwoordigd moeten zijn. Dat is een filosofie die nu bij ons wordt gepredikt. Ik denk dat wij dat iets sterker hebben dan andere partijen.”

Waar is Pascal Timmers trots op als hij terugkijkt op bijna vijf jaar Meierijstad en de rol van zijn partij daarin? “Ik ben er trots op dat wij ondanks de splitsing een stabiele partij zijn gebleken die een goede gesprekspartner is voor coalitiepartijen en andere oppositiepartijen. Ik denk dat wij ons een goede positie hebben heroverd in de gemeenteraad.”

Kwijtschelding legeskosten

En af en toe een amendement of een motie binnen slepen helpt ook om jezelf als partij te profileren. “Voor een oppositiepartij is dat niet altijd makkelijk omdat je niet aan het stuur zit. Daarom ben ik wel trots dat wij het voor elkaar hebben gekregen dat kwijtschelding van legeskosten voor organisaties met veel vrijwilligers mogelijk is gemaakt. Vrijwilligers zijn de drijvende krachten in de samenleving en die kregen daardoor een steuntje in de rug.”

Meierijstad in de toekomst. Timmers: “We hebben met z’n allen de afgelopen jaren hard gewerkt om de gemeente Meierijstad vorm te geven. Ik vind dat het goed is om er na de verkiezingen voor te zorgen dat we als gemeente onze positie in de regio Noordoost-Brabant verstevigen. Die wordt nu gedomineerd door Den Bosch en Oss. Een steviger positie waarbij ons geluid meer wordt gehoord is belangrijk. Zo’n regio is vooral een lobbyclub die probeert de positie van de regio te versterken en daarmee ook subsidies binnen te slepen van het Rijk en Europa. Het is goed als Meierijstad daar wat meer invloed krijgt.”

Voorbeeld voor andere gemeenten

Er is nog iets. Pascal Timmers vertelt over de grote verschillen tussen Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel, maar ook over het feit dat ze elkaar heel goed blijken aan te vullen. “Als je ondanks die verscheidenheid een sterke gemeente bent dan kun je zelfs een voorbeeld worden voor andere potentiële fusiegemeenten,” aldus de fractievoorzitter van Lokaal Meierijstad.

Terugkomend op de burgerinitiatieven heeft Pascal Timmers ook nog wel een wens voor de toekomst. “Nu is het zo dat de gemeente initiatieven neemt en de burgers participeren. Hoe mooi zo het zijn als er nog meer burgerinitiatieven komen en de gemeente participeert.”

Lees ook de eerdere artikelen in deze serie: