'Meer aandacht voor de medemens'


Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Meierijstad een nieuwe gemeenteraad. Bijna vijf jaar geleden werd de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Meierijstad geïnstalleerd. De toen gekozen volksvertegenwoordigers zetten samen de toon voor de bestuurscultuur in de fusiegemeente. Nu de verkiezingscampagnes beginnen sprak Omroep Meierij met de tien fractievoorzitters, negen mannen en één vrouw. Hoe hebben zij die allereerste bestuursperiode uit de geschiedenis van Meierijstad ervaren? Wat ging er goed, wat kon beter? Hoe ziet de toekomst van Meierijstad eruit?

(Door Jan de Vries)

MEIERIJSTAD – Meer aandacht voor de medemens, op elk beleidsterrein. Het is de rode draad in een gesprek met Mari van der Aalsvoort, fractievoorzitter van HIER. Dat is voor hem en zijn partij het fundament waarop Meierijstad moet staan.

Vraag hem hoe Meierijstad bevalt en hij is duidelijk: de problemen die nu op gemeenten afkomen zijn niet meer te behappen voor kleine gemeenten. Daarom is de keuze van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode om samen te gaan een goede geweest.

Van der Aalsvoort kwam in de raad namens Team Meierijstad. Een samenvoeging van lokale partijen uit de verschillende kernen. De partij werd vijf jaar geleden de grootste.

Botsende karakters

Na een paar jaar bleken karakters te botsen. De partij viel uiteen in Lokaal Meierijstad en HIER. De wethouders Eus Witlox en Eric van den Boogaard vertrokken. Daar kwam Rik Compagne namens HIER voor in de plaats. Lokaal Meierijstad leverde geen nieuwe wethouder.

Die scheuring was de enige rimpeling in de gemeenteraad in de afgelopen vijf jaar. Met de wijsheid van nu zegt Van der Aalsvoort dat het er niet toe doet wie de grootste partij is. “Natuurlijk heeft het even pijn gedaan, maar uiteindelijk ging het om de plannen en ideeën die we als gemeenteraad hadden met Meierijstad. Voor belangrijke zaken als woningbouw, zorg en energietransitie vonden we samen meerderheden. Ik geloof dat ik het meest trots ben op die samenwerking.”

Verschillen zijn klein

Er zijn meer fractievoorzitters die dat zeggen. Als er zoveel eensgezindheid is, is er dan in maart nog wel iets te kiezen? Van der Aalsvoort: “Er zijn verschillen, maar ze zijn klein. Mensen die onze vergaderingen volgen zien wel waarom de ene partij dit zegt en de andere dat. Maar het verschil zit ‘m in details. De VVD kan niet opeens zeggen dat ze minder bedrijvigheid wil, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen. Die zitten daar landelijk strak in, als lokale partij kunnen wij dat iets pragmatischer aanpakken.”

Volgens de fractievoorzitter van HIER hebben partijen in een gemeenteraad veel meer een gezamenlijk belang dan op landelijk niveau. “Het gaat hier niet om machtsverhoudingen,” aldus Van der Aalsvoort.
Als hij iets moet noemen waarmee HIER zich onderscheidt dan is dat volgens de fractievoorzitter de integrale aanpak van problemen. “Ik denk dat wij op alle beleidsterreinen net iets meer aandacht hebben voor de medemens. Dat vinden we belangrijker dan dat Meierijstad nog groter of machtiger wordt.”

'Kleine gemeente houdt het niet vol'

Toch denkt Van der Aalsvoort dat Meierijstad in de toekomst groter zal worden. Hij wijst op de bestuurlijke problemen in de kleinere gemeente Bernheze. “Zo’n kleine gemeente houdt het niet vol. Niet dat wij er op uit zijn, maar het zou mij niet verbazen als in 2030 een aantal kleine buurgemeenten gefuseerd is met Meierijstad.”

“De vraagstukken waar een gemeente mee te maken heeft, zoals zorgtransitie, de omgevingsvisie en de energietransitie zijn enorm,” zegt hij. “Die kun je niet meer oplossen als je ambtelijke afdeling uit een éénpitter bestaat. Dat is veel te kwetsbaar. Daarvoor heb je een grote gemeente nodig. Wij hebben samen de schouders er onder gezet en zijn er in geslaagd Meierijstad in korte tijd op de kaart te zetten in Noordoost-Brabant. In de regio hoor ik dat vriend en vijand het daarover eens is.”

Menselijke maat

Desondanks is Meierijstad de menselijke maat niet uit het oog verloren. “Waar ik ook heel trots op ben is dat in coronatijd de ambtenaren, de wethouders en de burgemeester naar mensen toe gingen. Een praatje maken, hoe is het nou met jou? Dat is het Meierijstad waar ik blij van word. Al die nieuwe zwembaden is leuk hoor en ze zijn ook nodig, maar hier gaat het om.”

Aandacht voor mensen, dat is waar Van der Aalsvoort steeds op hamert. Aan het eind van deze periode stopt hij met zijn raadswerk. “Het is zwaar werk,” zegt de voorman van HIER. “En dat wordt niet gemakkelijker. In Schijndel hadden we het vroeger nog wel eens gekscherend over stoeptegels die scheeflagen, maar dat kan echt niet meer. Daarvoor zijn de vraagstukken van nu veel te groot. Neem nou de omgevingswet. Die heeft hele grote gevolgen voor iedereen, maar het is zo complex dat dat bijna niet te bevatten is.”

'Soms zijn we machteloos'

We praten over complexiteit, de politiek in Den Haag, de afstand tussen politiek en burger. Van der Aalsvoort “Wij proberen zoveel mogelijk met mensen te praten. Daar zijn we voor. We willen weten hoe we de wensen van mensen zoveel mogelijk kunnen inpassen in het beleid. Op alle gebieden. Maar soms zijn we machteloos. Als je nou kijkt hoe mensen gemangeld worden door de toeslagenaffaire, dan kun je als individueel raadslid bijna niks meer doen. Dat vind ik heel erg. Als ik zo’n verhaal gehoord hebt dan slaap ik daar slecht van. Ik wil dat mensen in Meierijstad een beetje blijer worden in hun eigen omgeving. Gelukkig zitten er in de gemeenteraad mensen die daaraan werken.”

Van der Aalsvoort vindt dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad. “We hebben een gesprek gehad met de Sportraad Meierijstad. Daar werd gesproken om die raad en de welzijnsorganisaties bij elkaar te brengen. De vraag is dan hoe krijgen we mensen die eenzaam zijn bij een sportvereniging. Dan zeg ik: laat het eerste team van een voetbalvereniging maar eens een keer trainen op een voetbalveldje in een wijk, zodat mensen met de club in aanraking komen en daar misschien wel vrijwilligerswerk willen doen. Of mee gaan bewegen.”

Voorzieningen in elke kern

Volgens Mari van der Aalsvoort zijn de afgelopen vijf jaar veel zaken op de rails gezet waarmee Meierijstad de toekomst in kan. Er liggen bijvoorbeeld een wegenplan, een scholenplan, de zorg is op orde, er komen nieuwe zwembaden. “Het zou mooi zijn als we het Omnipark in Erp kunnen realiseren en dan vervolgens in elke kern een dergelijke voorziening maken. Ik hoop ook dat we in de toekomst in elke kern een voorziening kunnen maken zoals nu in het voormalige klooster in Veghel. Ik denk dat ik kan zeggen dat we er samen voor gezorgd hebben dat we het tot nu toe goed voor elkaar hebben en dat we zo de komende jaren verder kunnen bouwen,” aldus de fractievoorzitter van HIER.

Andere artikelen in deze serie: