Jan van Oort  

SCHIJNDEL - Met de ondertekening van een intentieverklaring verbindt Meierijstad zich aan de doelstellingen van het kunst- en vredesinitiatief ‘De Weg voor de Vrede'. Met de ondertekening...

Redactie  

Hubertine van den Biggelaar  

Paul van Asseldonk  

Jan van Oort