Onderzoek verband corona en luchtkwaliteit voor Meierijstad topprioriteit

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft de buurgemeenten gevraagd het onderzoek naar een verband tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in de regio, permanent op de regionale agenda’s te zetten.

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Vorige week werd bekend dat binnenkort de contouren van zo’n onderzoek bekend zullen worden. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen zei vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten dat een dergelijk onderzoek jaren kan duren.

LEES OOK: Onderzoek verband luchtkwaliteit en corona gaat jaren duren

Initiatief van D66

In Meierijstad overleden veel mensen aan het coronavirus. Op initiatief van de lokale D66 fractie nam de gemeenteraad een motie aan waarin om een onderzoek naar het verband tussen die slachtoffers en de luchtkwaliteit werd gevraagd.

LEES OOK: Raad Meierijstad unaniem voor onderzoek naar verband corona en luchtkwaliteit

Ondertussen was de RIVM al bezig om over zo’n onderzoek na te denken. Het is nu aan ministeries om er handen en voeten aan te geven. In de brief aan de raad schrijven burgemeester en wethouders dat het onderwerp bij veel gemeenten leeft. Daarom is aan de buurgemeenten gevraagd het onderwerp bovenaan de lijst te zetten van de overleggen die wethouders van verschillende gemeenten regelmatig met elkaar hebben.

Burgemeesters in Noordoost Brabant hebben er inmiddels binnen de Veiligheidsregio op aangedrongen deze kwestie te betrekken bij de evaluatie van de crisis.

Q-koorts
Uit de brief aan de raad blijkt ook dat de stichting Q-support (expertisecentrum voor Q-koorts) inventariseert in welke mate Q-koortspatiënten getroffen zijn door corona. De minister heeft Q-support de opdracht gegeven om de nazorg bij Covid te gaan organiseren. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat luchtverontreiniging leidt tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en chronische longziekten, ook in gebieden waar ruimschoots aan de normen wordt voldaan. In veedichte gebieden hebben mensen meer luchtwegklachten, en meer longontstekingen (vooral bij geitenhouderijen) dan in plattelandsgebieden met weinig veehouderijen.

Schone Lucht Akkoord
Al vóór de coronacrisis is op 13 januari 2020 door het Rijk samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Het SLA heeft als doel om in 2030 50% gezondheidswinst te halen door schonere lucht ten opzichte van het jaar 2016. Hierin hebben Rijk, provincies en gemeenten vastgelegd wat zij gaan doen om de lucht schoner te maken. Concreet gaat het om vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepsvaart, industrie en huishoudens. Overigens heeft Meierijstad het Schone Lucht Akkoord niet ondertekend.

LEES OOK: Versoepeling coronamaatregelen maar zoektocht naar het waarom begint pas