Onderzoek verband luchtkwaliteit en corona gaat jaren duren

DEN BOSCH/MEIERIJSTAD – Het zal nog jaren duren voordat bekend is of er een verband is tussen luchtkwaliteit en het grote aantal coronaslachtoffers in onder meer Meierijstad. Dat zei gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen vrijdagmorgen tijdens het corona bijpraatuur van Provinciale Staten.

Op aandrang van D66 nam de gemeenteraad van Meierijstad een motie aan waarin op zo’n onderzoek werd aangedrongen. Ook anderen willen zo’n onderzoek omdat ze het opmerkelijk vinden dat er zoveel coronadoden zijn in Noordoost-Brabant. Dat gebied werd ook al zwaar getroffen door de Q-koorts.

Volgens Van Gruijthuijsen heeft het RIVM onderzocht hoe zo’n onderzoek moet worden uitgevoerd. De gedeputeerde zei dat drie ministeries verwachten dat zij na de zomer met een plan komen. “Zo’n onderzoek heeft wel een looptijd van enkele jaren,” aldus Van Gruijthuijsen.

De provincie is ook in gesprek met het RIVM over het installeren van meer meetpunten in Brabant waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten.