Raad Meierijstad unaniem voor onderzoek naar verband corona en luchtkwaliteit

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad wil unaniem dat er een onderzoek komt naar een verband tussen corona en de luchtkwaliteit. De raad steunde een motie van D66 waarin om zo’n onderzoek werd gevraagd.

Meierijstad is zwaar getroffen door de coronaepidemie. Samen met omliggende gemeentes was Meierijstad het epicentrum van de coronacrisis. Ook tijdens de Q-koorts werd Oost-Brabant het zwaarst getroffen.

Uit internationale onderzoeken blijkt dat in gebieden met slechte luchtkwaliteit het aantal coronaslachtoffers wereldwijd het grootst is. Wetenschappers hebben nog niet vastgesteld dat daar verband tussen is.

Minister Carola Schouten heeft het RIVM al gevraagd zo’n onderzoek te doen. De fractie van D66 vroeg al in een vroeg stadium om zo’n onderzoek. Aanvankelijk leek het er op dat D66 wilde dat de gemeente Meierijstad dat onderzoek zou moeten opzetten. Toen bleek dat dat niet de bedoeling was, maar dat er vooral een signaal moest worden afgegeven, schaarden steeds meer partijen zich achter de motie. Tijdens de raadsvergadering stemden ook de laatste twee twijfelaars in met de motie. Dat waren Lijst Blanco en Gemeentebelang Meierijstad.

Thijs van Zutphen van Lijst Blanco zei dat zijn partij twijfelde omdat hij bang was dat er met betrekking tot de luchtkwaliteit met de beschuldigende vinger naar bepaalde sectoren zou worden gewezen, zoals de agrarische sector of de vervoerssector. Dat zou ertoe kunnen leiden dat die zouden worden opgezet tegen de slachtoffers van de coronaepidemie. Van Zutphen was er echter snel van overtuigd dat dat niet de bedoeling van D66 was. Daarom zette ook hij zijn handtekening onder de motie.

Marrik van Rozendaal van D66