Vossenberg Schijndel weer een stapje dichterbij

SCHIJNDEL – Al ruim 8 jaar wordt er gesproken over het plan ‘Vossenberg’ in Schijndel. De bouw van 39 sociale huurwoningen én een wijkgebouw in de Schijndelse Bloemenbuurt is op 14 oktober weer een stapje dichterbij gekomen.

Woensdagavond stond het voorstel op de agenda van de commissie Ruimte, Economie en bedrijfsvoering. Deze commissie van de gemeenteraad gaf aan blij te zijn dat er in Schijndel sociale woningen bijkomen. Er werden wel vraagtekens gezet bij de manier waarop omwonenden betrokken zijn bij de ontwikkeling van De Vossenberg. Begrijpelijk, want buurtbewoners hadden op dinsdagavond 13 oktober laten weten dat ze graag mee willen praten over de plek waar het wijkgebouw en de woningen komen te staan.

LEES OOK: “We mochten overal over meepraten, behalve over waar iets komt te staan”

Geen uitstel

Politieke Partij HART organiseerde de bijeenkomst met buurtbewoners. Deze partij vroeg wethouder Goijaarts of hij bereid was om de het plan enkele maanden uit te stellen om meer draagvlak in de buurt te krijgen. Volgens de wethouder is dit niet nodig, omdat burgers nog betrokken gaan worden bij de uitwerking van de plannen. De eerste stap wil jhij graag snel zetten: de gemeenteraad instemming vragen voor de grondverkoop aan Woonmeij. De verzekering van de wethouder dat burgers beter betrokken gaan worden bij de uitwerking van de plannen was voor de meeste partijen voldoende. Besloten werd om het raadvoorstel voor de grondaankoop als ‘hamerstuk’ aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarmee is de bouw van De Vossenberg weer een klein stapje dichterbij gekomen.

LEES OOK: Huurhuizen en wijkgebouw Bloemenbuurt stap dichterbij