Huurhuizen en wijkgebouw Bloemenbuurt stap dichterbij

SCHIJNDEL – Het was een klein gezelschap dat dinsdagmiddag aanwezig was op het zonovergoten plein van de voormalige school De Vossenberg aan de Papaverstraat in Schijndel. Het was ook een bescheiden feestje met taartjes en koffie, maar eigenlijk had het een Bloemenbuurtfeest met toeters en bellen moeten zijn. Want er werd een nieuwe stap gezet op weg naar de bouw van 39 sociale huurwoningen en een nieuw wijkgebouw.

De coronamaatregelen beletten een uitbundig feest met de fanfare nadat wethouder Jan Goijaarts en Woonmeij-directeur Mark Wonders een handtekening hadden gezet onder een contract waarbij grond van de gemeente aan de woningcorporatie werd overgedragen.

Woonmij gaat op die grond uiteindelijk 39 sociale huurwoningen en een multifunctioneel centrum met daarboven appartementen bouwen. Een groot deel van het groen op die plek blijft.

Lof voor buurtbewoners

Wethouder Goijaarts zei dat er al voor de fusie tot de gemeente Meierijstad over bouwen op die plek aan de Papaverstraat werd gesproken. Aan de geschiedenis wilde hij niet te veel woorden meer vuilmaken. De wethouder wilde de blik naar voren richten.

In dat recente verleden is er in de raadszaal menig robbertje geknokt om het nieuwe wijkgebouw. Uiteindelijk waren het de bewoners van de Bloemenwijk en Woonmeij die het plan vlot trokken met een combinatie van goedkope huurhuizen en een wijkgebouw.

Eén van de kartrekkers was Hans Wolven, zelf oud-gemeentebestuurder en wijkbewoner en nu voorzitter van Huurdersbelang Woonmeij. Wethouder Rick Compagne bedankte in hem alle mensen uit de wijk die zo hard geknokt hebben. De wethouder bood zijn voorganger een wandbord aan ter herinnering aan het heugelijke moment.

Behalve het wijkgebouw en de huizen blijft er dus ook veel groen en speelgelegenheid behouden voor de buurt. Het voormalige schoolplein wordt parkeerplaats.

Veel activiteiten

Voor dat wijkgebouw is een constructie bedacht waarbij Woonmeij het bouwt. De gemeente huurt het en die verhuurt het weer door aan de stichting Beheer Woonservice Boschweg. Die beheert ook “Het Gasthuis” en het oude wijkgebouw aan de Papaverstraat. Samen met onder meer de wijkraad, KBO Boschweg, sociaal-cultureel centrum de Kajuit, Welzijn de Meierij en Senioren Boschweg gaan zij in het nieuwe gebouw activiteiten organiseren.

Het koopcontract is getekend. Het plan gaat nu in procedure. Als alles vlot verloopt kunnen de eerste huizen over twee jaar worden opgeleverd.

Een cadeau voor Hans Wolven (l.)
Goijaarts en Wonders zetten handtekening
De paarse vlakken zijn het wijkgebouw en de huizen