“We mochten overal over meepraten, behalve over waar iets komt te staan”

Omwonenden Boschweg voelen zich op de eindstreep te weinig gehoord

SCHIJNDEL – Al acht jaar wordt er gewerkt aan een plan voor de bouw van een buurthuis, appartement en woningen op de Boschweg. Nu de laatste klappen erop worden gegeven reageren omwonenden enigszins teleurgesteld. “Waarom mogen we niet meedenken over de locatie van gebouwen?”

Politieke partij Hart organiseerde dinsdagavond een bijeenkomst in café HeerenMeester, waarbij een twintigtal omwonenden hun zegje konden doen. Zij zijn unaniem ontevreden, omdat de plaatsing van de gebouwen zonder hun inspraak is bepaald. En dat is juist voor hen een belangrijk punt.

Met name zouden ze graag zien dat het appartementencomplex op de plek van de voormalige basisschool komt te staan. Dan blijft hun uitzicht ongeveer hetzelfde. De plaats voor het buurthuis vonden de meesten prima gekozen. Er zijn alleen nog wat zorgen over de verkeersafwikkeling bij de verschillende hofjes van de huurwoningen.

Mirjam van Esch doet namens de fractie van Hart verslag van het verloop van de avond. Zijn gaat de gehoorde bezwaren inbrengen in de vergadering van de raadscommissie die het definitieve plan bepaalt. “Het is al met al een moeizaam participatietraject geweest”, stelt zij. “Nu het stedenbouwkundig plan op tafel ligt wordt veranderen moeilijk. Maar we gaan natuurlijk proberen om de wensen van omwonenden gehoord te krijgen.”

In 2016 was er al een presentatie van een plan voor de grote lap grond die is vrijgekomen. Mirjam zegt erg blij te zijn met de realisatie van het flinke aantal sociale huurwoningen. De definitieve besluitvorming over het plan is op 5 november tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

LEES OOK: Huurhuizen en wijkgebouw Bloemenbuurt stap dichterbij