Raad wil fysiek vergaderen over belangrijke zaken en stelt vergadering uit

MEIERIJSTAD – Digitaal vergaderen kan, maar de gemeenteraadsleden van Meierijstad vinden het beter om over een aantal belangrijke zaken fysiek bij elkaar te komen.

Daarom is de raadsvergadering van 4 maart doorgeschoven naar 1 april. De raadsleden hopen dat de coronacrisis het toestaat dat ze elkaar dan weer op anderhalve meter kunnen treffen in de raadszaal in Sint-Oedenrode.

Omnipark Erp

Er staan ook nogal wat belangrijke zaken op de agenda. Zoals bijvoorbeeld het Omnipark in Erp, een onderwerp dat al eerder werd uitgesteld. Eind vorig jaar bleek al dat de realisering van dit project twee jaar langer gaat duren dan was gepland.
Het Omnipark is één van de meest kostbare projecten in de gemeente, zo’n twintig miljoen euro. Een aantal jaren geleden kreeg Waterschap Aa en Maas opdracht te voorkomen dat Den Bosch bij extreem hoge waterstand onder water zou lopen. Dat leidde tot een plan voor een ecologische verbindingszone met een waterbuffer tussen de provinciehoofdstad en Helmond.


Dat was het moment dat verenigingen in Erp hun kans roken. De voetbalclub, de korfbalclub, de tennisclub en gemeenschapshuis Ter Aa waren toe aan nieuwe gebouwen en terreinen en sloegen samen met het waterschap de handen ineen. De buffer kon wel in Erp komen, dan kon er meteen een nieuw sportcomplex worden aangelegd.

Oude raadhuis Sint-Oedenrode

Het tweede belangrijke punt is de herbestemming van het oude raadhuis in Sint-Oedenrode. Daar is al heel veel over vergaderd, want een deel van het gebouw staat leeg en dat kost geld. Het laatste nieuws was dat de gemeente het jongste deel van dit complex wil verkopen en dat er misschien zorgwoningen in kunnen komen.

Geurnormen

Doorgeschoven wordt ook de verordening fysieke leefomgeving. Daarin wordt feitelijk geregeld hoeveel geuroverlast een boerderij mag veroorzaken. Een kwestie die de gemoederen in Meierijstad ook al flink bezighoudt en die al eens eerder werd doorgeschoven. Burgemeester en wethouders willen de regels verscherpen, maar in december bleek al dat een deel van de gemeenteraad zich daar niet zomaar bij neer zal leggen.