Omnipark Erp met twee jaar vertraagd

ERP – De realisering van het Omnipark in Erp gaat langer duren. De gemeente Meierijstad denkt aan een vertraging van twee jaar. “Dat is realistischer en we willen niet over ons graf heen regeren,” aldus wethouder Coby van der Pas.

De kleedaccommodaties van RKVV Erp zullen wel zo snel mogelijk worden aangepast. Dat wordt een tijdelijke opknapbeurt tot het moment dat de kleedlokalen onderdeel gaan vormen van de geplande nieuwe multifunctionele accommodatie.

Het Omnipark is één van de meest kostbare projecten in de gemeente, zo’n twintig miljoen euro. Een aantal jaren geleden kreeg Waterschap Aa en Maas opdracht te voorkomen dat Den Bosch bij extreem hoge waterstand onder water zou lopen. Dat leidde tot een plan voor een ecologische verbindingszone met een waterbuffer tussen de provinciehoofdstad en Helmond.

Dat was het moment dat verenigingen in Erp hun kans roken. De voetbalclub, de korfbalclub, de tennisclub en gemeenschapshuis Ter Aa waren toe aan nieuwe gebouwen en terreinen en sloegen samen met het waterschap de handen ineen. De buffer kon wel in Erp komen, dan kon er meteen een nieuw sportcomplex worden aangelegd.

Er volgden de afgelopen twee jaar veel gesprekken, die leidden tot één van de meest ambitieuze plannen in Meierijstad. In januari zullen burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen om op het ingeslagen pad verder te gaan. Met die restrictie dat het langzamer moet dan de bedoeling was.

Het college wil niet nu al zulke grote financiële beslissingen nemen waar de volgende generaties aan vast zitten. Volgens Van der Pas kan dat ook omdat de aankoop van gronden om het plan te realiseren toch lang duurt. “De ambitie is ook nogal hoog,” aldus Van der Pas.

Foto Google