Provincie trekt extra geld uit voor flexwoningen

MEIERIJSTAD - De woningnood in onze gemeente - en trouwens in heel Noord-Brabant - is hoog. Daarom trekt de provincie extra geld uit voor flexwoningen. Er is 250.000 euro gereserveerd voor kleinschalige projecten van particuliere initiatiefnemers en woningbouwcoöperaties. Daarnaast krijgt het bedrijf Butterfly Effect 2 miljoen euro subsidie voor de bouw van 100 kleine woningen op terreinen van zorginstellingen. Een van deze zorginstellingen is Laverhof, die bij Sint Barbara in Wijbosch extra woningen wil realiseren.

De bouw van flexibele en tijdelijke woningen is nodig om op korte termijn extra woonruimte te realiseren. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor mensen die snel woonruimte nodig hebben en voor mensen die meer regie willen hebben op wonen en leven. In de serie woondroom van Omroep Meierij komen alleri van deze iniatieven de komende tijd aan bod.

Geld is niet genoeg

De extra gelden zijn nodig, maar zeker niet genoeg om de woningnood op te lossen. Dat beseft gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen terdege: "Met de regeling kunnen we concrete initiatieven van initiatiefnemers ondersteunen, want voor hen zijn de kosten van de voorbereiding vaak te hoog. Met deze subsidie komen initiatieven eerder van de grond en het is een mooie kans voor bijvoorbeeld dorps- en wijkraden. Met een bedrag van 10.000 euro per aanvrager denken we in 2021 zo’n 25 projecten met ongeveer 625 woningen te kunnen ondersteunen. Brabant heeft dit jaar behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen, dus de regeling kan niet voor al deze huizen ingezet worden. Maar ik hoop dat anderen gestimuleerd en geïnspireerd raken om ook met deze woonvorm aan de slag te gaan.”

LEES OOK: Bouwen naar behoefte