Bouwen naar behoefte

Brabants Week van het Wonen vraagt aandacht voor snel en gepast bouwen

MEIERIJSTAD – Woningbouw: het is een onderwerp dat de gemoederen in Meierijstad – en heel Brabant – flink bezig houdt. Er is flinke woningnood in onze gemeente en de behoefte aan betaalbare en passende woningen is hoog. Tijdens de Brabantse Week van het Wonen vraagt de Provincie aandacht voor andere vormen van wonen.

In onze gemeente is de vraag naar woningen groot en die vraag zal alleen maar groeien. Uit prognoses van de Provincie blijkt dat Meierijstad groeit als kool. Onder meer door internationalisering groeit het aantal inwoners naar verwachting harder dan eerder voorspeld. De komende decennia zijn er meer dan 2500 extra woningen nodig. En dat terwijl veel starters en senioren nu al moeite hebben om passende, betaalbare huizen te vinden. Met de Week van het Wonen wil de Provincie de discussie over wonen en woningbouw stimuleren.

LEES OOK: In- of uitbreiden? Dat is de vraag

Bouwen naar behoefte

De behoefte aan woningen is groot. Waarom lukt het dan toch niet om snel, betaalbaar en veel te bouwen? Die vraag houdt veel partijen bezig. Een eenduidig en simpel antwoord is er niet. Toch vindt gedeputeerde Ruimte en Wonen Erik Ronnes dat die vele partijen samen de vraag moeten stellen én antwoorden moeten zoeken. “Partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijven, praten soms over in plaats van met elkaar. Juist samenwerking leidt tot andere, creatievere oplossingen. Natuurlijk moeten er extra woningen komen, maar het is minstens zo belangrijk dat er naar behoefte gebouwd wordt. Luisteren naar wat inwoners willen is dus enorm belangrijk. Aan de andere kant is het essentieel dat inwoners laten horen wat hun wensen zijn. Hoe willen bijvoorbeeld ouderen of juist starters wonen? Die vraag moeten we samen veel vaker beantwoorden en we moeten vooral de wensen van burgers veel meer centraal stellen.”

Meer ruimte

Plannen maken is éen ding, daadwerkelijk bouwen een tweede. Voordat de schop de grond in gaat, zijn vaak al lange procedures doorlopen. Erik Ronnes hoopt en verwacht dat vanaf 2021 de woningbouw sneller en flexibeler wordt. “De overheid, en dus ook de Provincie, is zich bewust dat procedures regelmatig erg lang duren, onder meer omdat bestemmingsplannen soms aangepast moeten worden. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte om breder te kijken naar de invulling van de ruimte. Dat geeft weer ruimte om te kijken of woningbouw op meer plekken mogelijk is.” De gedeputeerde benadrukt dat het belangrijk is om ook creatiever te kijken naar woningbouwopties, zoals herbestemming van bestaande gebouwen en inbreien in bestaande buurten.

Sneller en flexibeler

Mooi, al die plannen en voornemens. Maar hoe zorg je nu dat er daadwerkelijk sneller en flexibeler gebouwd kan worden? “Daar ligt zeker ook een rol voor de overheid,” erkent Erik Ronnes. “We mogen en willen de rol van verbinder nadrukkelijker gaan spelen. Met de zogenoemde flexpoule gaan we gemeenten helpen om bouwplannen te versnellen. Met geld vanuit de Rijksoverheid en Provincie kunnen zij extra ambtenaren flexibel inhuren om zo procedures voor woningbouw sneller af te kunnen handelen. Daarnaast biedt de nieuwe Omgevingswet de mogelijkheid om met tijdelijke bestemmingsplannen te werken, waardoor de bouw van flexwoningen mogelijk is.”

LEES OOK: Gemeente gaat met bewoners Veghel-Zuid praten over huizen spoedzoekers

Stijlprijs 2021

Grote plannen dus als het om woningbouw in Brabant gaat. Tegelijkertijd zijn het vaak kleine initiatieven die groot verschil maken. “Persoonlijk vind ik het ‘hofjesdenken’ erg inspirerend,” zegt Erik Ronnes. “Deze vorm van seniorenhuisvesting, waarin je zelfstandig woont, maar ook elkaar praktisch ondersteunt, spreekt me aan. Aan de ene kant omdat het een voorbeeld is van bouwen naar behoefte, maar vooral ook omdat de bouw sociale ontmoeting en verbinding stimuleert. Wonen is zoveel meer dan passende, betaalbare huisvesting!” Dat sluit aan bij het thema van de Stijlprijs 2021: 'Een thuis voor iedereen!' Iedereen kan een project indienen voor deze prijs, al is meedoen belangrijker dan winnen. De competitie is namelijk nadrukkelijk bedoeld als podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten.

Fotograaf: Wim Roefs