Dorpsraad Olland: gemeente duwt zonneparken door

OLLAND – Meierijstad moet van het gas af. En dus focust de gemeente op andere manieren om energie op te wekken. Maar liefst zeven zonneparken van in totaal 50 hectare moeten er in de gemeente komen. Drie grote velden aan de Schootsedijk en Scheperweg - van samen 12 hectare - staan gepland in Olland. Daar komt dan wel 5 hectare natuur voor terug. De dorpsraad Olland volgt deze plannen met argusogen.

De dorpsraad sprak in oktober al met de twee aannemers van de zonneparken in Olland. Logisch, want de raad wil zich vroegtijdig laten informeren over de plannen. En daar wringt nou net de schoen. Want de dorpsraad heeft vooral vragen aan de gemeente. Die blinkt vooralsnog niet uit in het geven van antwoorden. Reden voor de dorpsraad en omwonenden van de Schootsedijk om begin december kritische vragen aan de gemeente te stellen en aan te dringen op een gesprek.

LEES OOK: 'Ze hebben ons een speeltuintje voor de kinderen aangeboden'

Informatieplicht afschuiven

Wat de dorpsraad Olland vooral steekt is dat de gemeente de informatievoorziening over de zonnevelden afschuift op de bedrijven die de zonneparken gaan beheren. “De dorpsraad worstelt met haar rol als het gaat om de informatievoorziening naar de inwoners van Olland,” erkent Dennis Zwiers. “Aanvankelijk zagen wij voor onszelf een rol weggelegd in de informatievoorziening van alle betrokken partijen naar de inwoners van Olland. Tegelijkertijd willen we uiteraard elke schijn voorkomen dat wij als dorpsraad onze objectiviteit verliezen omdat de exploitanten ons een worst voorhouden in de vorm van een gebiedsfonds. Dit spanningsveld ontstaat doordat de gemeente de informatievoorziening rondom de projecten afschuift naar de exploitanten.“

Open eind

“Als dorpsraad hebben we vooral vragen aan de gemeente,” geeft Dennis Zwiers aan. “Die gaan niet zozeer over de zonneparken zelf. Hoe een zonnepark eruit komt te zien en dat daar bosschages omheen gezet worden: daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Wat vooral van belang is zijn vragen als: hoe ziet ons buitengebied er over 5, 10, 15, 20 jaar uit als deze ambitieuze plannen allemaal doorgang vinden? Waar stopt het? Duidelijkheid daarover zou rust en draagvlak kunnen scheppen, maar een echte langetermijnvisie voor het buitengebied in Meierijstad in de context van de opwekking van duurzame energie lijkt er niet te zijn. Wat de algehele impact van de grootschalige parken is op het buitengebied op de lange termijn, daar zegt het toetsingskader niets over. De aanleg van zonneparken en windmolens heeft dus een open eind. Het algemene sentiment in de dorpsraad is wel dat men daar onrustig van wordt.”

Gemeente schuift eigen regels opzij

Het ontbreken van een langetermijnvisie is niet het enige wat de dorpsraad Olland frustreert Ook de snelle – of misschien wel overhaaste – uitrol van zonneparken staat wat de raad betreft op gespannen voet met de Agenda Vitaal Buitengebied van de gemeente zelf. Dennis Zwiers: “De gemeente heeft het fort altijd streng bewaakt: weinig mocht in het buitengebied en alles is aan strikte regeltjes gebonden. Het gemak waarmee dit nu in een klap terzijde wordt geschoven wekt zachtjes uitgedrukt wel enige verbazing.”

Gemeente is verantwoordelijk

De dorpsraad Olland stelt nu dat ze inwoners zelf een mening wil laten vormen over de zonnevelden. Dennis Zwiers: “Om verkeerde beeldvorming te voorkomen gaat de dorpsraad zich nu richten op de gemeente. Zij bepaalt immers waar, wanneer, in welk tempo en in welke omvang er zonneparken worden aangelegd en windmolens worden neergezet. De exploitanten maken slechts gebruik van de mogelijkheden en kiezen logischerwijs voor de locaties en opties met de hoogste rendementen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en moet het beeld schetsen voor de inwoners hoe het buitengebied er over 5, 10 of 20 jaar uitziet.”


Doorduwen

Het gebrek aan informatie en communicatie is een doorn in het oog van de dorpsraad Olland. “Door corona is het voor ons onmogelijk geworden om een informatie- of discussieavond te organiseren,” zegt Dennis Zwiers. “Dat speelt voor de gemeente en exploitanten in ieder geval geen rol, want die duwen de projecten er in volle vaart doorheen. De gemeente heeft aangegeven de volgende tranche zonneparken in de eerste helft 2021 alweer te gaan beoordelen. De tijd zal leren waar deze komen te liggen in het buitengebied van Meierijstad …”

LEES OOK: Huidige plannen voor zonneparken gaan door maar Meierijstad denkt nog na over volgende stap