'Ze hebben ons een speeltuintje voor de kinderen aangeboden'

Omwonenden Schootsedijk helemaal niet blij met zonnepark

OLLAND – Omwonenden van het geplande zonnepark aan de Schootsedijk in Olland hebben met verbazing gelezen dat het bedrijf ZONXP aan de gemeente heeft geschreven dat de opbrengst van de energie ten goede komt aan de inwoners van Olland. “Ze hebben een speeltuintje voor de buurt aangeboden,” aldus enkele bewoners.

Op 3 december hebben omwonenden al een brief aan de gemeente geschreven, waarin ze hun grote zorgen uitspreken over de aanleg van het zonnepark. Ze voelen zich niet gehoord en zijn niet te spreken over het feit dat de gemeente Meierijstad de communicatie over laat aan bedrijven die zonneparken willen aanleggen.

Die kritiek werd tijdens een gemeentelijke inspraakavond ook verwoord door Ad van der Heijden, voorzitter van de dorpsraad Olland.

De boot afhouden

Zeven families rondom het beoogde zonnepark hebben de krachten gebundeld. Eén van hun eerste gezamenlijke acties was de brief aan de gemeente. Dat gebeurde nadat ze in de media hadden gelezen over de plannen voor een zonnepark aan de Schootsedijk. Enkele mensen belden de gemeente. “In de verschillende reacties werd uitermate vaag gereageerd en werd de bewuste boot afgehouden,” aldus de briefschrijvers.

Dat vonden ze vreemd want ondertussen bleek dat enkele mensen in de buurt al waren benaderd door verschillende bedrijven die een zonnepark wilden aanleggen. In de brief aan de gemeente staat daarover: “Tijdens deze gesprekken zijn er een aantal toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld een speeltuintje voor de Ollandse kinderen, om draagvlak te creëren voor de plannen.”

Weinig studie gedaan

Voor de bewoners was de gang van zaken reden om te gaan overleggen met de dorpsraad en natuur- en boerenbelangenorganisaties want ze zijn ervan overtuigd dat er aan de Schootsedijk geen zonnepark moet komen. Ze hebben de gemeenteraad een studie van de Universiteit Wageningen gestuurd. Daarin staat onder meer dat er nog weinig studie is gedaan naar de gevolgen van zonneparken op de ondergrond. “Het kan niet anders dan dat deze studie uw mening doet veranderen,” aldus de bezwaarmakers.

De omwonenden ontkennen ook dat zij positief hebben gereageerd op de landschappelijke inpassing van het zonnepark, zoals ZONXP in de brief aan de gemeenteraad schrijft.

De mensen aan de Schootsedijk willen nu vooral een gesprek met de gemeente in plaats van met het bedrijf dat het zonnepark aanlegt. “Wij begrijpen allemaal dat er op een andere manier energie moet worden gewonnen. Wij zijn ook niet tegen zonnepanelen, wel tegen zo'n groot park. Waar wij moeite mee hebben is dat de gemeente Meierijstad blijkbaar geen idee heeft van wat er onder de bevolking leeft,” aldus Peter Koopman, die één van de ondertekenaars van de brief is.