Commissaris van de Koning op werkbezoek in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Commissaris van de Koning Wim van de Donk bracht woensdag een werkbezoek aan Meierijstad. Het is zijn laatste formele werkbezoek in deze functie. Op 1 oktober start hij namelijk als rector magnificus aan Tilburg University. Opvallend detail: na zijn aantreden als commissaris van de koning leidde zijn eerste werkbezoek ook naar onze regio.

Compliment voor inwoners

Het werkbezoek stond al langere tijd op de agenda en had dus geen relatie met de corona-uitbraak. Maar uiteraard was tijdens het werkbezoek het effect van de uitbraak wél merkbaar, al was het maar vanwege de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. Burgemeester van Rooij nam de gelegenheid te baat om alle inwoners een verdiend compliment te geven. Hij vindt dat de enorme veerkracht van mensen echt boven is komen drijven en prees de onderlinge saamhorigheid in de gemeente.

Energiebesparing

De commissaris van de koning ging tijdens zijn werkbezoek als eerste in gesprek met een delegatie van het Platform Ondernemers Meijerstad (POM). Tijdens deze bijeenkomst werd ook de duurzaamheidsovereenkomst tussen POM, Rabobank en de gemeente gepresenteerd. Daarin staat hoe zij gezamenlijk energiebesparing bij bedrijven willen realiseren.

LEES OOK: Bedrijfsleven Meierijstad zet schouders onder energietransitie

Gezonde economie

De POM-bijeenkomst vond plaats bij Van Den Bosch Transport in Erp. “Dit bedrijf laat zien dat je wereldwijd een goede speler kunt zijn, óók als je een relatief klein bedrijf bent,” aldus van der Donk. Volgens hem is het bedrijf een mooi voorbeeld hoe zogenoemde ‘micro multinationals’ bijdragen aan de Brabantse economie. Sowieso vindt Van de Donk dat de regio een mooi traditie heeft als ‘powerhouse’ van de Brabantse economie. Volgens hem is het de kunst om als overheid samen met bedrijven een ambitieus duurzaamheidsprogramma te realiseren en tegelijkertijd vanuit een duidelijk economisch profiel de regionale economie te stimuleren en ontwikkelen. Daarvoor is een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid nodig.

Goede basis

De driehoek bedrijfsleven, onderwijs en overheid stond ook op de agenda bij de gesprekken die Van de Donk vervolgens voerde met de fractievoorzitters en het college van B en W. De commissaris van de koning constateerde dat er al met al veel gebeurd is in de nog vrij jonge fusiegemeente en dat dit een goede basis vormt voor de toekomst.