Bouwen, bouwen, bouwen: zo snel mogelijk!

Meierijstad - Er is een nijpend tekort aan woningen in Meieijstad. Dat weet iedereen. Maar de beste oplossing is nog niet gevonden. En dus wordt het probleem almaar nijpender. De enige oplossing is veel en snel bouwen. En daarvoor is een taskforce voor nodig. Dat was dinsdagavond de duidelijke boodschap van de Bouwsociëteit Meierijstad aan de gemeenteraad.

Verstopte woningmarkt

Tijdens een informatieve avond werd nogmaals duidelijk hoe prangend de woningproblematiek is. In alle kernen van Meierijstad is er meer vraag dan aanbod op de woningmarkt. Bovendien sluit het aanbod niet goed aan op de vraag. Dat geldt voor sociale woningbouw én de vrije sector, zo meldt het Brabants Dagblad. De overspannen huizenmarkt zorgt ook nog eens voor huizenhoge prijzen van bouwgrond en vastgoed. Juist daardoor zit de woningmarkt muurvast. Starters kunnen vanwege de hoge huizenprijzen geen woning kopen en moeten soms lang wachten op een betaalbare huurwoning. De doorstroming van gezinnen is vastgelopen, waardoor starters het extra moeilijk hebben om geschikte woonruimte te vinden. Senioren zijn vaak op zoek, maar dan naar een levensloopbestendige, woning, Ook die zijn er veel te weinig, waardoor ze niet verhuizen. Dat draagt bij aan de ''verstopping' van de huizenmarkt.

Sneller en meer

Hoe raar het ook klinkt: de bouw van woningen in Meierijstad ligt op schema. In 2017 stelde de gemeente een woonvisie vast. De voornemens uit dit plan worden volgens planning gerealiseerd. Maar in de praktijk sluit de visie blijkbaar niet meer voldoende aan bij de behoefte aan woningen. Versnelling van bouwplannen was daarom een belangrijke boodschap aan de gemeente. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want voor het realiseren van bouwplannen gelden veel regels en procedures. Toch kan het sneller, zo was de boodschap. Daarvoor is een sterkere sturing van de gemeente nodig. Dan wordt het gemakkelijker om andere initiatieven, zoals erfpacht, in eigen beheer bouwen en transformatie van vastgoed, sneller te realiseren. Een duidelijke boodschap aan de gemeente, die zijn voordeel kan doen met deze opbouwende feedback.

LEES OOK: Na 2025 wordt vooral in Veghel gebouwd en Dorpsraad Olland wil uitbreiden, en niet alleen inbreien