Dorpsraad Olland wil uitbreiden, en niet alleen inbreien

OLLAND/KELDONK – Voor de levensvatbaarheid én leefbaarheid van kleine kernen is woningbouw van levensbelang. Bouwen voor jongeren, jonge gezinnen én levensloopbestendige woningen heeft de voorkeur. Er zijn plannen genoeg, maar het duurt te lang voordat die ook gerealiseerd worden.

Trage besluitvorming

De dorpsraden van Keldonk en Olland zijn het daar roerend over eens. In april is een bouwplan goedgekeurd voor starters- en seniorenwoningen in Keldonk. Precies het soort woningen waar in iedere kleine kern behoefte aan is. Dit bouwplan is meer dan 10 jaar oud en de toezegging voor de bouw is er al vijf jaar. Dit illustreert hoe traag de besluitvormingsprocessen verlopen. Juist in kleine kernen is dat dat extra vervelend, omdat daardoor de leefbaarheid in gevaar komt. Dat is ook de conclusie uit de enquête die de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant onlangs uitvoerde.

LEES OOK: kleine kernen willen dolgraag bouwen

Continuïteit van levensbelang

In kleine kernen wordt zeer mondjesmaat gebouwd. Soms komen er enkele kavels beschikbaar of wordt er gekeken naar zogenoemde inbreidingsprojecten. Huizen worden dan ingepast op locaties in de bebouwde kom. Vaak zijn dat maar enkele woningen. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Daarom pleit de dorpsraad van Keldonk voor meer continuïteit in de bouw én bouwen over een langere periode. Zo ontstaat er een constante aanwas, onder meer voor de basisschool. En dat is weer belangrijk om de leefbaarheid in een kleine kern op peil te houden.

Wachtstand

De dorpsraad van Olland is het roerend eens met die van Keldonk. Alleen staat daar de woningbouw al een tijd in de ‘wachtstand’. Dat is een doorn in het oog van voorzitter Ad van der Heijden. “In Olland is al zo’n 10 tot 12 jaar niet structureel gebouwd. Ik schat dat er een stuk of 6 woningen in die tijd zijn opgeleverd. Dat is veel te weinig om ons inwonertal op peil te houden. Daardoor komt de leefbaarheid onder druk te staan.”

Ook de dorpsraad van Olland deed mee aan de enquête van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. “Daar kwam echt niets nieuws uit,” vat Ad samen. “We zijn al jaren in gesprek met de gemeente over bouwplannen. Er is vanuit de gemeente volop welwillendheid, maar het is niet prettig dat alles zo lang duurt. De regelgeving is soms ook een struikelblok. Zo heeft de gemeente grond voor woningbouw beschikbaar, maar door mogelijke verhoogde kans op longontsteking in de buurt van geitenhouderijen is er sinds 2017 een tijdelijke bouwbeperking opgelegd. Nu moet er eerst onderzoek komen naar de risico’s voor omwonenden. Voor ons is dat geen issue, maar daardoor staat dit bouwplan wél in de ijskast. We worden niet vrolijk van al die regelgeving en belemmeringen.”

In Keldonk staat nieuwbouw in de startblokken.
Olland wacht al jaren op nieuwbouw.

Uitbreiden in plaats van inbreien

Het duurt soms jaren voordat er gebouwd kan worden in kleine kernen. Dat is een ergernis van veel dorpsraden. Maar in Olland storen ze zich ook aan het aantal huizen dat gebouwd gaat worden. Ad: “Wij vinden dat de gemeente niet het aantal woningen wil bouwen dat nodig is voor de leefbaarheid. In onze ogen moet Olland doorgroeien naar 1500 inwoners. Dat zou betekenen dat er de komende 10 jaar minimaal zo’n 100 extra woningen nodig zijn. We hebben daarvoor voldoende ruimte aan de randen van Olland. Met een goede mix van nieuwbouw voor starters, jonge gezinnen en eengezinswoningen bouw je heel doelgericht aan de leefbaarheid van Olland. De gemeentelijke keuze voor alleen inbreiden van een klein aantal woningen is onvoldoende.”

Eerste stap

Toch is er ook goed nieuws te melden in Olland. “Er zijn momenteel wat bouwplannen in ontwikkeling,” vertelt Ad. “We hopen in 2020 meer duidelijkheid te krijgen over de bouw van deze woningen. Dat zou een heuse mijlpaal zijn na meer dan 12 jaar praten en plannen maken.”

Omroep Meierij heeft ook de overige dorpsraden van Meierijstad om een reactie op de enquête van de Vereniging Kleiner Kernen Noord-Brabant gevraagd, maar deze niet ontvangen.