BIZ geeft impuls aan Veghels centrum

VEGHEL – Het centrum van Veghel moet compacter én aantrekkelijker worden. Aanpak van leegstand, citymarketing, acties en evenementen moeten zorgen voor meer reuring en binding. Maar daar is wél geld voor nodig. Dat geld komt uit de zogenoemde BIZ ( bedrijfsinvesteringszone) waarin ondernemers én vastgoedeigenaren geld storten. Tot en met 16 december kunnen alle ondernemers en vastgoedeigenaren stemmen over de BIZ.

Centrummanager Dirk Lammers roept bedrijven en vastgoedeigenaren op om te gaan stemmen. “De BIZ is een officiële belasting die volgens de vastgestelde wet- en regelgeving uitgevoerd moet worden. De gemeenteraad is akkoord met de invoering van de BIZ. Maar de ondernemers en vastgoedeigenaren moeten ook met de bedrijfsinvesteringszorne instemmen. Dat betekent dat minimaal 50% van de stemgerechtigden hun stem moet uitbrengen. Twee derde van de stemmen moet positief zijn.”

100% positief

Stephan Scheer, voorzitter van de Ondernemersvereniging Veghel Centrum, benadrukt dat hij 100% positief is over de BIZ. “Voor ondernemers is de BIZ een vervanging van de reclamebelasting. Voor sommige ondernemers zal de BIZ goedkoper uitvallen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ondernemers én vastgoedeigenaren samen geld in het BIZ-fonds storten. Dat is een duidelijk signaal dat beide partijen samen de verantwoordelijkheid willen nemen om het centrum van Veghel vitaler te maken.

LEES OOK: Winkeliers en pandeigenaren gaan samen winkelhart Veghel opkrikken

Geoormerkt geld

Dirk Lammers benadrukt dat de BIZ- belasting geoormerkt geld is. “Elke cent uit de BIZ wordt besteed aan het aantrekkelijker maken van het centrum van Veghel. Uiteraard wordt daar verantwoording over afgelegd.” Voor Dirk en Stephan is het voordeel van de BIZ duidelijk: “De reclamebelasting werd voornamelijk uitgegeven aan promotie en marketing. Het geld uit het BIZ-fonds kunnen we breder inzetten, onder meer voor herstructurering van het centrum, terugdringen van leegstand en vergroten van de leefbaarheid. Juist dat is belangrijk om meer levendigheid in het centrum te krijgen. Tegelijkertijd is de BIZ eerlijker, omdat alle partijen financieel en evenredig bijdragen aan een fijner centrum.”

Terug naar hoe het vroeger was

Eigenlijk, zo vat Stephan Scheer het samen, moet het weer terug zoals het vroeger was. “Een dorpshart waar wonen, vrije tijd en winkelen samen komen.” Daarom is hij, net als Dirk Lammers, blij dat zeven leegstaande winkelpanden een nieuwe invulling hebben gekregen én dat er verschillende woningprojecten in aanbouw zijn. “Dat geeft een impuls aan het centrum én goede hoop voor de toekomst,” vindt Dirk Lammers.

Voorbeeldproject

Stephan Scheer is naast ondernemer óók vastgoedeigenaar. Ook vanuit die rol vindt hij de BIZ een goed initiatief. “Het bijzondere is dat vastgoedeigenaren zelf aangaven hun verantwoordelijkheid te willen te nemen en bij te willen dragen aan een vitaler dorpshart. Zij beseffen ook dat een aantrekkelijk centrum belangrijk is voor de waarde van hun vastgoed. De BIZ zorgt dat we samen sterker staan en meer kunnen bereiken.” Dirk Lammers vult aan: “De BIZ wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de panden Het is enorm positief dat vastgoedeigenaren bereid zijn om via de BIZ, die voor hen een nieuwe belasting is, samen ondernemers én de overheid de ontwikkelingen in het centrum te helpen versnellen. Juist daarom ziet de Provincie de werkwijze rondom de centrumplannen in Veghel als een voorbeeldproject. En voor alle duidelijkheid: ook de gemeente en provincie dragen financieel hun steentje bij aan de centrumplannen van Veghel.”

LEES OOK: Gemeente moet regie nemen in centrumplannen Veghel

Wethouder Van Rooijen ondertekent de BIZ namens de gemeente