Winkeliers en pandeigenaren gaan samen winkelhart Veghel opkrikken

Nieuw investeringsfonds BIZ tegen leegstand

VEGHEL – Ondernemers in het winkelhart van Veghel en de eigenaren van de panden willen samen een fonds oprichten om dat winkelgebied in het centrum op te krikken. Met de handtekeningen van alle betrokkenen is een nieuw investeringsvehikel voor het winkelhart van Veghel bekrachtigd. Althans de wil, want ondernemers en eigenaren van panden moeten uiteindelijk wel allemaal mee gaan doen.

Het gaat om de al eerder aangekondigde BIZ. Dat staat voor bedrijveninvesteringszone. In de praktijk is dat het winkelhart in het centrum waar iedereen zich zorgen over maakt. Er staan veel winkels leeg. Om dat centrum te verbeteren is al een plan gemaakt, maar dat gaat vooral over de grootte van het winkelcentrum.

In plaats van reclamebelasting

Er moet meer gebeuren. De kwaliteit moet verbeteren en daarvoor is de BIZ bedacht. Ondernemers in dat gebied betalen in de nieuwe opzet allemaal een bedrag waarmee het winkelgebied wordt opgekrikt. Die bijdrage komt in de plaats van de reclamebelasting. Nieuw in het plan is dat ook de eigenaren van de panden meebetalen. Zij betalen een bedrag dat is gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun pand.

De vastgoedeigenaren willen dat het geld vooral geïnvesteerd wordt in een klein, goedlopend winkelgebied. De winkeliers willen het geld gebruiken voor een betere marketing, evenementen en een leuke aankleding van het winkelcentrum. Het Centrummanagement Veghel krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering van de plannen.

Leegstand tegengaan

Als er voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren meedoen kan er al vanaf 2021 met de plannen begonnen worden. Wethouder Harry van Rooijen vertrouwt erop dat de BIZ op brede steun kan rekenen. “Zoals iedereen weet, staan we voor de enorme en complexe opgave om het centrum Veghel compacter te maken en leegstand tegen te gaan. Die transformatie is noodzakelijk om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. En dat kan alleen als álle partijen daarvoor gaan. Ook de provincie heeft in september toegezegd actief mee te gaan doen in de binnenstedelijke herontwikkeling in Veghel.”

Centrummanager Dirk Lammers sluit zich daarbij aan: “Mooi om te zien dat we samen optrekken om deze immense klus te klaren”.

Aantrekkelijk maken

Stephan Scheer, voorzitter van de ondernemersvereniging Veghel Centrum benadrukt het belang: “De BIZ is van ons en vóór ons ondernemers. Daardoor kunnen we collectief een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van Veghel-Centrum!.”

Frank Smits, voorzitter van de vereniging van vastgoedeigenaren, deelt dat standpunt: “Wij willen als vastgoedeigenaren graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het Veghelse centrum”.

De gemeenteraad is al akkoord. Wethouder en voorzitters van verenigingen van ondernemers en vastgoedeigenaren hebben getekend.

Wethouder Van Rooijen zet handtekening namens gemeente