Beslissing over zonneparken uitgesteld

Maar liefst 38 plannen voor zonneparken kwamen er bij de gemeente Meierijstad binnen. Om al die plannen goed te kunnen beoordelen heeft de commisie beoordeling zonneparken meer tijd nodig. Het streven was om voor de zomer het college van B&W te adviseren over de verschillende plannen. Dit wordt nu waarschijnlijk augustus.

LEES OOK: Bijna 40 plannen voor zonneparken in Meierijstad.

Gedegen advies

De commissie heeft extra tijd nodig om alle plannen inhoudelijk goed te beoordelen. De mogelijkheid bestaat dat de commissie daarbij een beroep doet op externe deskundigen. Concreet betekent dit dat het college pas na het zomerreces een besluit kan nemen over de zonneparken.

WOB-verzoek

De plannen voor zonneparken worden niet door iedereen omarmd. De Actiegroep LijnRecht Tegen Zon en Windpark is tegen de aanleg van een grootschalig zonnepark in hun buurt. Toch zet de gemeente vooralsnog de inslagen weg voort om óók in het buitengebied zonneparken te realiseren. Vandaag werd bekend dat de provincie een tijdelijke beperking voor zonneparken op landbouwgrond niet nodig acht. Volgens de provincie is de geldende Interim Omgevingsverordening (IOV) toereikend om een goede afweging te maken voor het aanleggen vna zonneparken op landbouwgronden.

LEES OOK: WOB verzoek actiegroep zonneparken.