WOB verzoek actiegroep zonneparken

Actiegroep Lijnrecht Tegen Zon en Windpark heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Meierijstad. Met zo’n verzoek, vastgelegd in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kunnen burgers vragen om inzage in dossiers van de overheid. Onlangs maakte de gemeente bekend dat er 38 plannen waren ingediend voor zonneparken in de gemeente Meierijstad, samen goed voor 300 hectare zonnepark. Nu willen de actiegroep graag weten welke plannen er zijn ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat dit pas bekend maken op een later tijdstip.

Lees ook: Actiegroep LijnRecht tegen zon- en windpark vestigt hoop op 6 februari

Overvallen
“Het is een extra stap naast onze reguliere activiteiten,” aldus een bezorgde Hans Rijkers, bewoner van het gebied aan de Lijnt en Het Gerecht tussen Keldonk en het buurtschap Jekschot. Het akkerland rond zijn woning zal mogelijk worden ingericht als zonnepark. “Wij als bewoners van dit gebied voelden ons begin dit jaar overvallen door de plannen van de gemeente. We willen ons nu goed kunnen voorbereiden op de gevolgen van de plannen die zijn ingediend bij de gemeente. Daarom willen we graag nu al weten waar die zonneparken mogelijk worden uitgevoerd.”
Normaal gesproken is binnen vier weken bekend of de gemeente ingaat op het WOB-verzoek.