Zonnepark Schijndelseheide mag van college

MEIERIJSTAD – Burgemeester en wethouders van Meierijstad willen toestemming verlenen voor een zonnepark van bijna zeven hectare op de hoek van de Schootsedijk en de Gagel. Dat is in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode, bekend als de Schijndelseheide.

In totaal werden er zeven plannen voor zonneparken ingediend. Dit is het tweede dat de goedkeuring krijgt van burgemeester en wethouders. Het eerste plan dat werd goedgekeurd ligt aan de Nijnselseweg. In totaal mag er 50 hectare aan zonnepanelen komen. Aanvankelijk was het de bedoeling ook een tweede ronde te organiseren waarin nog meer plannen konden worden ingediend. Dat is opgeschoven onder meer vanwege het feit dat de opgewekte stroom niet getransporteerd kan worden.

Raad moet verklaring geven

Het plan voor het park aan de Schootsedijk is ingediend door Statkraft. In principe is het aan het college van burgemeester en wethouders om toestemming te geven, zolang een park niet groter is dan vijf hectare. Als dat wel zo is, zoals voor het plan aan de Schijndelseheide, moet de gemeenteraad een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Initiatiefnemers van zonneparken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan. In het geval van de Schijndelseheide staat er wel een huis binnen die afstand. Het zonnepark kan wel als de bewoner met Statkraft een afspraak maakt. Pas als dat naar ieders tevredenheid is, kan de vergunning worden verleend.

Zonnepark Schijndelseheide (Foto Google Maps)