'Geen zonnepanelen langs de Schijndelse Heide'

Weidevogelgroep mengt zich in discussie over Nijnselseweg

SINT-OEDENRODE – De weidevogelgroep in Sint-Oedenrode is niet blij met de plannen van de gemeente Meierijstad om zonneweides aan te leggen op landbouwgrond. De groep mengt zich in de discussie over het zonnepark aan de Nijnselseweg.

Het Rooise bedrijf Solisplan wil tienduizend zonnepanelen aanleggen op het stuk grond tussen de Nijnselseweg en de A50. Daar was maandag een digitale informatieavond over. Na afloop reageerde de dorpsraad Nijnsel negatief. Die is bang dat daardoor de groene buffer tussen Nijnsel en Sint-Oedenrode verdwijnt. Volgens de raad kunnen de zonnepalen beter geplaatst worden in de jonge ontginningsgebieden bij de Schijndelse Heide.


Minste van twee kwaden

De weidevogelgroep denkt daar weer heel anders over. Liever aan de Nijnselseweg dan bij de Schijndelse Heide, zegt vogelaar Wil Foolen. Niet dat hij en zijn mede vogelaars voor zonneparken aan de Nijnselseweg zijn. Integendeel. Maar als het dan toch moet is dat de minste van twee kwaden.

Foolen woonde de digitale vergadering van Solaris ook bij. Net als de dorpsraad luisterde hij vooral omdat er geen discussiemogelijkheid was. Dat neemt niet weg dat de weidevogelgroep een mening heeft.

Zoveel kieviten

Op het perceel aan de Nijnselseweg broeden kieviten. Vorig jaar werden er nog 24 legsels gevonden. “Niemand snapt goed hoe het kan dat er zoveel kieviten op die bijna vier hectare broeden, maar het is wel zo,” zegt Foolen.

De kieviten van de Nijnselseweg hebben het overigens niet gemakkelijk. Vooral de jonge dieren willen nog wel eens de droge sloot oversteken naar de A50. Velen sneuvelen daar.


Foolen zou het zeer betreuren als dat broedgebied verloren gaat. Maar een zonnepark langs de Schijndelse Heide is volgens helemaal absurd, want dat is een veel mooier broedgebied. Dinsdag was hij daar nog met een groep vogelaars actief om kievitsnesten te beschermen.

Foolen vertelt dat 22 jaar geleden weidevogelgroepen een overeenkomst sloten met de toenmalige gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel. Ze kregen subsidie om de weidevogels te beschermen. “Tot onze verbazing zien we nu dat er in die gebieden waar wij vogels beschermen, zonneparken komen. Er wordt helemaal niet meer naar de kieviten gekeken,” aldus een teleurgestelde Foolen.

Het land waar Foolen en zijn twee collega’s Piet Delissen en Gradje Brouwers dinsdag nesten beschermden is van veehouder en akkerbouwer André Boekhorst. Die is het helemaal eens met de vogelaars. Hij probeert bij de uitoefening van zijn werk zoveel mogelijk rekening te houden met vogels

Liever op daken

Boekhorst woont aan de Schijndelse Heide, zijn grond grenst aan de achterkant aan de Schootsedijk waar zonneparken zijn bedacht. Hij komt straks tussen twee grote zonneweides te wonen en is hij daar niet blij mee. Boekhorst is er principieel op tegen om landbouwgrond te gebruiken voor zonnepanelen. “We moeten straks circulair gaan boeren, daarvoor hebben we veel meer grond nodig dan nu. Laten ze eerst maar eens alle daken volleggen met zonnepalen voordat ze daar goeie landbouwgrond voor gebruiken,” aldus Boekhorst.

Leden van weidevogelgroep beschermen nesten