Wethouder: “Ik wil jongeren het vertrouwen geven dat we voor ze klaar staan”

MEIERIJSTAD - Steeds meer jongeren kampen met mentale problemen. Dat is een landelijke trend die ook in de gemeente Meierijstad te zien is. Dit uit zich onder andere in angst, eenzaamheid en stress, maar ook drank en drugs spelen hier een rol in. Volgens wethouder Menno Roozendaal is extra aandacht voor jeugdhulp dan ook erg nodig.
Onder andere in jongerencentrum Bizzi zijn jongerenwerkers actief

“We zien dat in de coronaperiode steeds meer jongeren gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben, dat weet ik door gesprekken met zorgaanbieders”, vertelt de wethouder. “Omdat we in de gemeente veel aan preventie doen vond ik het belangrijk om dat weer wat meer in de aandacht te zetten”, vervolgt hij.

De problemen in de gemeente Meierijstad wijken niet af van de problemen die landelijk spelen. “Veel jongeren kampen met angsten en hebben last van eenzaamheid of pestgedrag. Sommige grijpen hierbij ook naar alcohol of andere middelen. Daarnaast zien we dat ouders worstelen met het telefoongebruik en gamen van hun kinderen”, aldus de wethouder.

Om ernstige problematiek te voorkomen organiseert de gemeente daarom informatieavonden voor ouders. De bijeenkomsten van ‘Uit met ouders’ zijn hier een voorbeeld van. Deze bijeenkomst is bedoeld om ouders te leren wat er omgaat in het hoofd van hun kinderen. De gemeente organiseert dat in samenwerking met de politie, de GGD en verslavingsinstantie Novadic-Kentron.

Ook is er volgens Roozendaal genoeg voor jongeren zelf. “We zetten veel jongerenwerkers in, zowel op straat als in jongerencentra. Jongeren kunnen met deze mensen een band opbouwen, en vanuit daar kan er een goed gesprek gevoerd worden. Daarmee hopen we het laagdrempelig te maken om hulp te vragen”, vertelt hij.

Roozendaal vindt het belangrijk dat er extra aandacht komt voor deze mogelijkheden die er zijn. “Jongeren kunnen het gevoel hebben dat ze het probleem zijn, en dat ze er alleen voor staan. Ik wil ze juist het vertrouwen geven dat mensen en instanties klaar voor ze staan.”