Verlanglijst gemeenteraad: van minder belasting tot rookvrije ruimtes

Raad wacht pittige vergadering over begroting en Molenheide

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad wacht donderdag een pittige avond. Er wordt gesproken over onder meer de begroting voor 2021 en de plannen voor het gebied Molenheide.

Voor 2021 stellen burgemeester en wethouders naast de reguliere verhoging van de OZB met 2 procent, een extra verhoging van 2 procent voor. Dat levert 380.000 euro op. Een aantal oppositiepartijen is daartegen.

De gemeente heeft dat extra geld nodig omdat het steeds lastiger wordt de eindjes aan elkaar te knopen. De extra kosten van de coronacrisis hakken er ook bij de gemeente in, ook al wordt een deel van dat geld gecompenseerd door het rijk.

Daar staat tegenover dat de stijgende kosten voor bijvoorbeeld WMO en Jeugdzorg niet worden vergoed.

Molenheide

Behalve de begroting en de daarmee gepaard gaande stijging van de OZB is ook het plan voor het gebied Molenheide een heikel punt. Het college wil dat gebied in Schijndel omvormen tot een terrein voor recreatie en natuur met onder meer een natuurtheater.

LEES OOK: Omwonenden Molenheide tegen 'tienduizenden vierkante meters asfalt'

Resort Molenheide moet weer een gewoon recreatiepark worden en Paaspop krijgt binnen dat gebied meer ruimte. Van alle kanten lopen mensen daartegen te hoop.

In september werd het college al teruggefloten. Een raadsmeerderheid vond dat de omwonenden niet voldoende gehoord waren, vooral niet over de plannen om Paaspop meer ruimte te geven. Inmiddels zijn die omwonenden wel gehoord, maar die vinden de manier waarop dat is gebeurd niet goed.

Geen verhoging OZB

Zoals gebruikelijk zullen de politieke partijen donderdag met amendementen en moties proberen het beleid op onderdelen naar hun hand te zetten. Die kunnen tot vrij kort voor de vergadering worden ingediend, dus er kan van alles gebeuren.

Een aantal partijen zal een amendement of een motie indienen met betrekking tot de begroting. Het meest verstrekkend is die van Lokaal Brabant, Gemeentebelang Meierijstad en Lijst Blanco. Die partijen willen geen twee procent extra verhoging van de OZB.

LEES OOK: Verhoging OZB heet hangijzer

D66 gaat een amendement indienen dat ook rechtstreeks betrekking heeft op de begroting. Die partij wil dat alle extra kosten als gevolg van de coronacrisis niet uit de pot van sociale zaken wordt gehaald, maar uit het reservepotje.

Grond kopen voor huizen

D66 en PvdA dienen een amendement in waarin zij ervoor pleiten dat de gemeente meer grond gaan kopen in de kleine kernen om daar huizen te kunnen bouwen.

Lijst Blanco wil 25.000 euro vrijmaken om de Volksuniversiteit in Meierijstad nieuw leven in te blazen.

Gemeentebelang Meierijstad wil 7500 euro reserveren om te laten onderzoeken of er een rondweg om Erp gelegd kan worden zodat het doorgaande verkeer van Boekel naar Gemert niet langer door Erp hoef te rijden. Dezelfde partij vraagt ook extra aandacht voor de verkeerssituatie op de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide

Met betrekking tot het voorstel Molenheide zal de PvdA proberen het natuurtheater en de uitbreiding van het Paaspopterrein uit het plan te krijgen. Gemeentebelang Meierijstad wil via een amendement bereiken dat niet alleen professionele belanghebbenden bij het overleg worden betrokken maar ook alle andere belanghebbenden zoals de omwonenden.

Het CDA wil via een motie, dat een iets zwaarder middel is, afdwingen dat de gemeente met omwonenden gaat overleggen over de invulling van het gebied Molenheide. Hij CDA wil ook dat de gemeente op zoek gaat naar alternatieve woonruimte voor mensen die straks niet meer permanent op Resort Molenheide kunnen wonen.

Verhoging minimumloon en rookvrije ruimtes

De PvdA pleitte er al eerder voor het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur. De gemeente gaat daar niet over, maar de partij wil dat de gemeente Meierijstad haar eigen personeel alvast dat bedrag betaalt en er bij de rijksoverheid op aandringt dat ook te gaan doen. Dat is overigens ook onderdeel van het nieuwe partijprogramma van de landelijke PvdA. De lokale PvdA dient daarvoor een motie in die wordt gesteund door D66 en de SP.

PvdA, D66 en Gemeentebelang Meierijstad zullen vragen om rookvrije gemeentelijke speelplaatsen op sportparken, bij scholen en kindcentra.

De SP zal het college van burgemeester en wethouders vragen een plan te maken waarin staat hoe mensen in de bijstand beter geholpen kunnen worden. De socialisten nemen een rapport van het NIBUD als uitgangspunt waarin staat dat veel mensen in de huidige tijd niet meer van een bijstandsuitkering kunnen rondkomen.