Verhoging OZB heet hangijzer

MEIERIJSTAD – Donderdagavond 16 oktober bogen gemeenteraadsleden zich tijdens een commissievergadering over de begroting van de gemeente voor de komende jaren. Financieel is de gemeente gezond, maar de grote vraag is of dat zo kan blijven.

Al eerder werd duidelijk dat de kosten voor de Wmo flink gestegen zijn. Daar komen nog de financiële gevolgen van de coronacrisis bij. Die zijn nog niet helemaal te overzien, maar het staat als een paal boven water dat die er zijn. Ondanks deze ‘tegenvallers’ is de begroting voor 2020 toch sluitend.

LEES OOK: Gemeente presenteert sluitende begroting

Extra OZB-verhoging

Stijgende kosten betekent ook dat de gemeente meer inkomsten nodig heeft om te voorkomen dat ze in de rode cijfers belandt. Daarom is het voorstel om de OZB-belasting met 2% extra te verhogen. Dit komt bovenop de al aangekondigde stijging van 2%. In 2021 zou daarmee de OZB met 4% stijgen. In geld uitgedrukt: elk huishouden in Meierijstad zou dan jaarlijks 7 euro meer aan OZB betalen.

Meningen verdeeld

De meningen over deze verhoging zijn nogal verdeeld. De SP gaf aan dat ze de trend van OZB-verhogingen wil doorbreken. Vooral ook omdat inwoners het door de coronacrisis soms financieel extra zwaar hebben. HIER kan zich vinden in een OZB-verhoging als inwoners die dit niet kunnen opbrengen gecompenseerd kunnen worden. Blanco gaf aan dat het bedrag wellicht geen struikelblok is, maar had vooral moeite met het achterliggende signaal. HART stelde dat de extra verhoging nodig is om het hoge voorzieningenniveau van de gemeente te kunnen handhaven.

Bouwen, bouwen, bouwen …

Op de raadsavond stond de (meerjaren)begroting op het programma. Maar de OZB-verhoging maakte opnieuw duidelijk hoe prangend de behoefte aan (betaalbare) woningen is. D66 kondigde daarom een amendement aan om te komen tot een koerswijziging, zodat meer maatwerk mogelijk wordt om te bouwen in de kernen waar de woonbehoefte extra groot is.

LEES OOK: Raad Meierijstad roept opnieuw om betaalbare huizen

Miljoen extra ‘coronageld’

De OZB bleek een heet hangijzer te zijn tijdens de commissievergadering. Wethouder Goijaarts benadrukte dat het een must is om een sluitende begroting voor te leggen. Dat wordt nog een uitdaging, omdat onduidelijk is wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn. Het is niet te voorspellen hoeveel extra kosten er zijn doordat bijvoorbeeld meer inwoners een uitkering aanvragen. In december zal het college van burgemeester en wethouders de raad over deze extra kosten informeren. Het college stelt voor om in 2021 en 2022 één miljoen euro extra beschikbaar te stellen om de financiële klappen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Dit bedrag komt bovenop de ruim 2,5 miljoen euro extra geld van de Rijksoverheid, onder meer voor de TOZO-uitkeringen. Veel raadsleden vragen zich af of dat voldoende is. D66 pleitte er alvast voor dat elke cent van dit geld bij de burgers terechtkomt.

Financiële vragen en zorgen waren er zeker tijdens de vergadering. Maar de algemene teneur was toch dat Meierijstad een financieel gezonde gemeente is en hopelijk kan blijven. Op 5 november zal de gemeenteraad de begroting voor 2021 definitief vaststellen.