Vakantie-doe-boek voor scholieren Meierijstad

MEIERIJSTAD - De zomervakantie staat bijna voor de deur. SAAM*scholen, Verdi Onderwijs, SKOPOS Schijndel en
gemeente Meierijstad hebben samen een mooi vakantie-doeboek gemaakt voor alle
basisschoolleerlingen in Meierijstad.
Het is een kleurrijk boek vol met educatieve en vooral leuke uitdagingen, o.a. aangeleverd vanuit het
bedrijfsleven van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Genoeg voor urenlang vakantieplezier.
Dit doeboek is tot stand gekomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Want ook tijdens de zes
weken zomervakantie is het fijn om bezig te kunnen zijn, ook voor kinderen die misschien niet op
vakantie gaan.
Wethouder Onderwijs Johan van Gerwen reikte op woensdag 13 juli de eerste exemplaren van het
vakantie-doeboek uit aan leerlingen van basisschool de Heijcant in Schijndel.
Alle leerlingen van de basisscholen in Meierijstad ontvangen in de week van 18 juli een exemplaar via
hun eigen school. Ook voor kinderen in Meierijstad die buiten de gemeente naar school gaan, is er
een vakantieboek beschikbaar. Dit kan door uiterlijk vrijdag 29 juli een mail voorzien van de naam van
uw kind, leeftijd, adres en school naar mvancreij@meierijstad.nl te sturen.