Twintigste wijkraad in Meierijstad

Woensdagmiddag 8 juli ondertekende het bestuur van Wijkraad Veghel West de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Meierijstad. Daarmee is de twintigste dorps- en wijkraad een feit.

Versterking

Met de (her)oprichting van de wijkraad hebben de buurten Dorshout, Oranjewijk en Bloemenwijk weer een stem in de gemeente. Drie bestuursleden staan momenteel aan het roer. Dat is een goede basis, maar nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. Voorzitter Ger Snelders: “We willen het bestuur graag laten uitgroeien tot 8 personen, zodat we een stevige basis hebben om als wijkraad onze buurt nog leefbaarder en duurzamer te maken.”

Concrete plannen

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke speerpunten voor de wijkraad. Met name in de Bloemenwijk is de leerbaarheid de afgelopen jaar sterk verbeterd, onder meer door flinke renovaties van de woningen en herinrichting van de openbare ruimte. Toch zijn er concrete plannen om de leefbaarheid verder te verbeteren. De wijkraad denkt onder meer aan een zogenoemde ‘Kwiekroute’ waarbij in de openbare ruimte op verschillende plekken ruimte is voor bewegingsoefeningen en – toestellen. Daarnaast staat de wijkraad open voor een proef met lantaarnpalen die ‘zelfvoorzienend’ zijn omdat ze op zonnepanelen werken.

LEES OOK: Het leven is goed in Meierijstad