Het leven is goed in Meierijstad!

MEIERIJSTAD – Onlangs verscheen de Leefbaarheidsmonitor van Meierijstad. Daaruit blijkt dat de inwoners gemiddeld de veiligheid in hun buurt een 7,8 geven. Prettig wonen scoort zelfs een 7,9. Is er een verklaring voor deze goede score?

Inspraak voor inwoners .

‘Ja,” zegt Ger Snelders. Hij is voorzitter van de Wijkraad West in Veghel en is geboren en getogen in de Bloemenwijk. 40% van de wijkbewoners gaf in de leefbaarheidsmonitor aan dat de wijk er flink op vooruit is gegaan. Vanaf 2013 zijn de huurwoningen in de wijk flink gerenoveerd en is de openbare ruimte vernieuwd en heringericht. “Dat is in overleg met de wijkbewoners gebeurd. Er is goed naar wensen van mensen geluisterd en alle haalbare wensen zijn gehonoreerd. De plannen zijn goed op elkaar afgestemd en nu ziet de wijk er weer strak uit.”

Ons kent ons

Ook ‘ons kent ons’ heeft volgens Ger een positieve invloed op de leefbaarheid in een buurt. “In onze wijk zijn er relatief veel mensen die al meer dan 50 jaar in de buurt wonen. Ze kennen elkaar en kijken naar elkaar om.” Dat geldt ook voor de inwoners van Mariaheide. Deze plaats was over het geheel het meest positief over de leefbaarheid in hun buurt of dorp. “Ons kent ons,” vat Henri van Zeeland, voorzitter van de dorpsraad, samen. “Inwoners doen veel samen, hebben goede contacten met de buren en organiseren van alles. Veel mensen voelen zich betrokken bij ‘hun’ dorp.”

Waardevolle aanwijzingen

De uitkomsten van de leerbaarheidsmonitor zijn waardevolle aanwijzingen voor de dorpsraad van Mariaheide. Henri: “We werkten zelf al aan een enquête voor inwoners. Die hebben we even in de ijskast gezet, omdat we eerst de resultaten van de leefbaarheidsmonitor wilden afwachten. We kunnen nu in onze enquête doorvragen of dieper ingaan op thema’s. Zo blijkt uit de leefbaarheidsmonitor dat voorzieningen voor ouderen niet zo goed scoren. Natuurlijk kun je niet alle gezondheidsvoorzieningen naast de deur hebben. Maar we willen wel onderzoeken wat er gemist wordt en hoe we dat concreet kunnen oplossen.”

Leerbaarheid onder druk

Mariaheide scoort dus erg goed als het om leerbaarheid gaat. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, vindt Henri. “Omdat steeds meer zaken gecentraliseerd worden, staat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk. Vaak weegt daarbij het economisch belang zwaarder dan de betrokkenheid met de bevolking. Gemeenten fuseren, wat de afstand tot de burger vergroot. Ook winkels en banken verdwijnen uit het straatbeeld. Het blijft belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en kansen om de leefbaarheid op peil te houden en te verbeteren.”

Grote uitdagingen

Ook Ger Snelders benadrukt dat het belangrijk is om aan de leefbaarheid te werken. De leefbaarheid van de Bloemenwijk mag dan volgens veel inwoners verbeterd zijn, er liggen zeker nog aan aantal grote uitdagingen. “We zien dat niet alle huurders betrokken zijn bij de buurt en soms doen wat ze willen. Ik vind dat Area als verhuurder daarin soms kansen laat liggen. Ze zouden samen met de wijkraad kunnen optrekken om te bekijken hoe we deze inwoners beter bij de buurt kunnen betrekken.

Hoofdpijndossier

In de Bloemenwijk liggen er grote uitdagingen als het om de leefbaarheid gaat. De aanleg van de N279 is een hoofdpijndossier, net als de reconstructie van de Rembrandtlaan. Ger: “De basisfout is dat partijen destijds niet met maar over bewoners hebben gesproken. Het steekt dat we niet betrokken werden bij het nadenken over een goede oplossing. Daarbij komt dat provincie eigenaar is van de N279, de gemeente verantwoordelijk is voor de Rembrandtlaan en Rijkwaterstaat over de Taylorbrug gaat. Om de verkeersoverlast te verminderen en doorstroming te verbeteren is nauwe samenwerking nodig. Want samen naar een oplossing zoeken werkt altijd beter dan alleen.”