Toekomstvisie Meierijstad gaat volgende fase in

MEIERIJSTAD - Raadsleden van de gemeente Meierijstad zijn in gesprek gegaan over de toekomstvisie Meierijstad. Op 18 april, tijdens de beeldvormende avond, zijn vier verhaallijnen gepresenteerd, met daarin verschillende groeirichtingen die de gemeente de komende jaren in kan slaan.

Vorig jaar werd een begin gemaakt met het opstellen van de toekomstvisie. De zogenaamde ‘droomfase’, waarin onder andere de dromen en schrikbeelden van inwoners over de gemeente worden gepeild, is inmiddels afgerond. Verder is er gekeken naar bepaalde trends en ontwikkelingen binnen Meierijstad. Ook kwamen de kernkwaliteiten van de gemeente naar voren. Enkele van deze kernkwaliteiten zijn de ligging ten opzichte van grotere steden en wateren, de diversiteit van de inwoners, culturele hotspots en de rol binnen de maak- en foodindustrie en de agrarische sector.

Aan de hand van de verzamelde informatie, zijn er vier verhaallijnen bedacht, waarin onderscheid wordt gemaakt in de categorieën ‘wonen en werken’, ‘mens en welzijn’ en ‘groen en infrastructuur’. Aan de ene kant zijn er verhaallijnen waarin lokaliteit en het dorpse gevoel behouden blijven, ten koste van economische groei. Aan de andere kant maakt het dorpse gevoel juist plaats voor uitbreiding van de industrie en economie. Deze scenario’s zijn bewust extreem gehouden, met als doel om een goede middenweg tussen deze uitersten te vinden.

Het doel is om voor de zomer van vier verhaallijnen naar 2 scenario’s te gaan. Deze worden later dit jaar dan verder uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2025 moet er dan een definitieve toekomstvisie zijn die dan door de raad zal worden vastgesteld.