Toch financiële steun voor de Bolle Akker

ERP – Stichting de Bolle Akker in Erp krijgt van de gemeente Meierijstad éénmalig een subsidie van 16.000 euro. Dat geld is nodig om het verlies als gevolg van de coronacrisis te compenseren.

In De Bolle Akker werken drie verenigingen samen: FCC Wheels, Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde en Jong Nederland Erp. Zij hebben als doel jeugd, cultuur en sport onder één dak te brengen. Omdat ze alle drie ruimtegebrek hadden trokken ze in 2014 bij elkaar in op het voormalige MOB-complex in Erp.

Vorig jaar trok de Bolle Akker aan de bel omdat ze als gevolg van de financiële crisis in geldnood dreigden te komen.

Het probleem was vorig jaar dat De Bolle Akker is geprivatiseerd en geen gebruik kan maken van coronamaatregelen van de gemeente Meierijstad, zoals bijvoorbeeld kwijtschelding van huur. “Omdat wij het lef hebben gehad voorop te lopen in de privatiseringsslag én omdat we juist de samenwerking opzoeken, vissen we naast het net,” schreef de stichting toen in een noodkreet aan de gemeente. Dat leidde er toe dat de gemeente nu 16.000 euro heeft vrijgemaakt voor de organisatie.

Terrein van FCC Wheels (Google)