Noodkreet De Bolle Akker in Erp

Financiële problemen door coronacrisis

ERP – De Bolle Akker in Erp verkeert in nood en heeft de hulp ingeroepen van de gemeente Meierijstad. De verenigingen die in die stichting zijn verenigd komen als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen. Omdat ze indertijd vooropliepen in de privatisering van dorpsactiviteiten dreigen ze nu buiten de boot te vallen bij de coronasteun.

In De Bolle Akker werken drie verenigingen samen: FCC Wheels, Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde en Jong Nederland Erp. Zij hebben als doel jeugd, cultuur en sport onder één dak te brengen. Omdat ze alle drie ruimtegebrek hadden trokken ze in 2014 bij elkaar in op het voormalige MOB-complex in Erp.

Eigen inkomstenmodel

De afgelopen jaren heeft stichting De Bolle Akker, samen met de drie verenigingen, de accommodatie kunnen exploiteren, beheren en onderhouden. “We hebben ons eigen inkomstenmodel gecreëerd. Niet door te concurreren met de lokale middenstand maar juist door gezamenlijk in te spelen op de doelgroepen waarvoor de accommodatie is opgericht,” aldus de stichting in een brief aan de gemeente.

Zo heeft FCC Wheels een EK wedstrijd en meerdere regionale wedstrijden georganiseerd, Jong Nederland een Kaderschouw, het Gilde samen met De Lindefluiters organiseren de kofferbakverkoop en is de locatie de thuisbasis voor het Krakakarnaval en Het Verzet festival. Ook komen veel jeugd- en sportorganisaties van buiten Meierijstad op kamp.

Het organiseren van deze grote activiteiten is van levensbelang voor De Bolle Akker. De coronacrisis heeft nu roet in het eten gegooid. De Bolle Akker moest de deuren sluiten. Inmiddels hebben twee van de drie verenigingen weer een deel van hun activiteiten kunnen oppakken, maar grote evenementen die nodig zijn om de kas op peil te houden zijn uitgesloten.

Ondersteunen in barre tijd

“De verenigingen worden hierdoor getroffen, er is risico op terugval van ledenaantallen en De Bolle Akker zelf loopt veel inkomsten mis en raken we onze buffer voor onderhoud en grote kostenposten kwijt,” aldus de stichting.

Het probleem is dat De Bolle Akker is geprivatiseerd en geen gebruik kan maken van coronamaatregelen van de gemeente Meierijstastad, zoals bijvoorbeeld kwijtschelding van huur. “Omdat wij het lef hebben gehad voorop te lopen in de privatiseringsslag én omdat we juist de samenwerking opzoeken, vissen we naast het net,” schrijft de stichting in een noodkreet aan de gemeente.

De Bolle Akker roept de hulp in om “de 280 actieve leden, 70 vrijwilligers en de Erpse gemeenschap te ondersteunen in deze barre tijd”.

.

FCC Wheels (Foto Google)