Subsidie voor Stichting Samen Sterk voor Meierijstad

MEIERIJSTAD - Stichting Samen Sterk voor Meierijstad is blij dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een samenwerking met hen aan te gaan voor de duur van 2 jaar, van 1 september 2023 tot 31 augustus 2025. Dit levert de stichting een subsidie van €23.652.79 per jaar op. Daar komt ook nog een eenmalige subsidie bij van €6.500 voor het inrichten van de ruimte.

Diverse activiteiten
Stichting Samen Sterk voor Meierijstad richt zich op mensen in Meierijstad die moeite hebben om rond te komen. Ze verstrekken voedselpakketten, bieden financiële hulp bij dierenartskosten voor huisdieren en organiseren sociale activiteiten voor minima. Om de activiteiten op een passende wijze te kunnen voortzetten vroeg de stichting van Karin Flisijn bij de gemeente subsidie aan. Daarop is een positief antwoord gekomen.

Veel Nederlandse huishoudens hebben vanaf 2022 te maken met hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Er wordt dan ook verwacht dat de groep met ernstige betalingsproblemen of schulden zal toenemen, ondanks ondersteunende maatregelen van de overheid zoals btw-verlaging en energietoeslagen. Daarnaast groeit het wantrouwen in de overheid, wat mensen ontmoedigt om hulp te zoeken.

Voor nadere informatie: www.stichtingsamensterkvoormeierijstad.nl

Logo