Steeds meer leegstand in winkels

In 2019 is het voor eerst sinds jaren de leegstand van winkels in heel Brabant toegenomen. Bovendien was het aantal winkelsluitingen sinds 2005 niet zo hoog. Dat blijkt uit de monitor die de provincie heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de leegstand met 9% is gegroeid en dat gemiddeld 8% van de winkels leegstaat. In Meierijstad is dat zelfs 10%. Toch ziet Dirk Lammers, City Manager van Veghel, de toekomst rooskleurig in.

“Wat een belangrijke stap is geweest is de erkenning dat het centrum van Veghel een andere functie moet krijgen,” vat Dirk Lammers samen. “De durf om in te grijpen en een nieuwe visie op het centrum te ontwikkelen is de basis om in de toekomst leegstand te voorkomen en te verminderen. Door het centrum een andere functie te geven zorgen we voor een impuls in leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum.” Samengevat staat in de centrumvisie dat het centrum compact moet worden waar wonen, winkelen, vrije tijd en natuur meer samenkomen.

LEES OOK: Gemeente moet regie nemen in centrumplannen Veghel.

Voorsprong

De cijfers van de Provincie zijn duidelijk, maar voor Dirk Lammers niet heel verrassend. Het probleem van leegstand speelt in veel plaatsen, waaronder Veghel, al langer. Dat de verschillende partijen, zoals het centrummanagement en de gemeente, de ogen daarvoor niet gesloten hebben geeft Veghel wellicht een voorsprong. “We hebben gezamenlijk al langer de intentie om het probleem in de kern op te lossen,” licht Dirk toe. “We kiezen bewust niet voor meer horeca of tijdelijke oplossingen om leegstand van winkels te verminderen. Dat is vaak vooruitschuiven van het probleem. Door te kiezen voor een nieuwe visie op een compacter centrum willen we juist klaar zijn voor de toekomst.” In dat opzicht is Dirk blij dat er al in 2018/2019 een centrumvisie is opgesteld die momenteel uitgerold wordt.

Invloed coronacrisis

De monitor van de provincie is gebaseerd op cijfers uit 2019. De invloed van de coronacrisis is dus nog niet in leegstandscijfers verwerkt. Maar dat die invloed er zal zijn staat als een paal boven water. In hoeverre het centrum van Veghel op de lange termijn te lijden heeft onder de coronacrisis is lastig in te schatten. Dirk: “Die effecten zullen we pas in de tweede helft van het jaar gaan merken. Maar duidelijk is natuurlijk wel dat de horeca en detailhandel een zware tijd hebben gehad. Men draait wel weer, maar zeker nog niet op volle kracht. Aan de andere kant: de ondernemers in het centrum van Veghel zijn solide bedrijven die al heel wat stormen doorstaan hebben. Wat me vooral positief stemt is dat ondanks de zware tijden die de ondernemers doormaken er steeds meer vertrouwen ontstaat om samen de klus te klaren in Veghel Centrum. Dat is een hele solide basis om ons doel uiteindelijk te bereiken, waarschijnlijk sneller dan we bij aanvang hadden gehoopt.”

Fotograaf: Sven Brandsma on Unsplash