'Samenwerken om criminaliteit platteland te bestrijden'

MEIERIJSTAD – Boerenorganisatie ZLTO, het aanjaagteam ondermijning en diverse overheden gaan nauwer samenwerken om de criminaliteit op het platteland tegen te gaan. Dat hebben ze deze week met elkaar afgesproken.

In Noordoost-Brabant wordt al een proef gedaan om boeren beter weerbaar te maken tegen criminelen, die bijvoorbeeld loodsen willen huren om daar drugslaboratoria in te maken. De nauwere samenwerking vloeit voort uit een rapport van TwynstraGudde dat in opdracht van de ZLTO werd gemaakt.

Leegstand wegenemen


ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema is blij dat er stappen worden gemaakt. ‘Hoe meer agrarische locaties leeg komen te staan, hoe groter de kans op drugscriminaliteit. We hebben daarom een onderzoek laten uitvoeren door TwynstraGudde. De belangrijkste adviezen waren het wegnemen van leegstand, het werken aan een vitaal platteland en het bevorderen van vertrouwen tussen boeren, overheden en bevoegd gezag’, licht hij toe op de website van de ZLTO.

Daarvoor is samenwerking met overheden volgens hem van groot belang. Deze week werd daarom een werkconferentie gehouden met provincie, gemeenten, politie, waterschappen, RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en ministeries.

Boeren laten boeren

Hoeksema denkt dat structuurverbetering van het platteland en de bedrijven een belangrijk wapen is tegen ondermijning. ‘Uit het onderzoek blijkt dat vooral ondernemers die het financieel moeilijk hebben, de dupe worden van criminelen die bijvoorbeeld een leegstaande stal of loods gebruiken voor drugsproductie’ zegt hij.

‘Je moet daarom de structuur verbeteren om gezonde bedrijven perspectief te bieden. Denk aan kavelruilprojecten en andere gebiedsimpulsen. Boeren moet je laten boeren. En weerbare boeren zijn het beste medicijn tegen verloedering, leegstand en uiteindelijk ondermijning.’

LEES OOK: Misdaad platteland centraal in week van de veiligheid

LEES OOK: Gemeente stuurt nepbrief om ruimte voor hennepkwekerij te huren