Misdaad op platteland centraal in Week van de Veiligheid

'We moeten het buitengebied leefbaar houden'

MEIERIJSTAD – Voorkomen dat criminelen slachtoffers maken in het buitengebied. Dat is het thema waar de gemeente Meierijstad aandacht voor vraagt in de Nationale Week van de Veiligheid.

Meierijstad heeft een groot buitengebied met veel boerderijen en bedrijven. Nu steeds meer stallen leeg komen proberen criminelen die over te nemen, bijvoorbeeld voor het inrichten van drugslabs en wietkwekerijen.

In heel Brabant wordt geprobeerd die criminelen buiten de deur te houden bijvoorbeeld door vooral boeren weerbaar te maken tegen de soms vorstelijke financiële aanbiedingen die ze op hun bordje krijgen.

De gemeente Meierijstad grijpt de Week van de Veiligheid aan om nog maar weer eens aandacht te vragen voor dit groeiende probleem. Iedereen wordt opgeroepen om direct aan de bel te trekken bij het minste geringste vermoeden van misdaad.

Slecht gehuisveste arbeidsmigranten

Weerbaarheid is onder meer het kunnen herkennen van misstanden zoals een drugslab of slecht gehuisveste arbeidsmigranten en weten wat je dan kunt doen, aldus de gemeente.

Alleen als die misdaden worden gemeld kan de gemeente samen met ondernemers, inwoners en andere overheidsinstanties zich sterk maken tegen mensen met verkeerde bedoelingen. ”Op die manier houden we samen ons buitengebied leefbaar en voorkomen we dat criminelen slachtoffers maken in het buitengebied”, aldus burgemeester Kees van Rooij.

Wie iets wil melden kan dat doen door de politie te bellen of een mail te sturen naar meldondermijning@meierijstad.nl.

Wie verzekerd wil zijn van anonimiteit kan terecht bij Meld Misdaad Anoniem.

Kees van Rooij"buitengebied leefbaar houden