Rioolwaterzuiveringen Waterschap De Dommel stoten minder lachgas uit

MEIERIJSTAD - De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van Waterschap De Dommel stoten de komende jaren steeds minder lachgas uit. De maatregelen hiervoor leveren niet alleen minder uitstoot op, maar ook schoner water. “Dit kan zelfs oplopen tot tachtig procent”, zegt een beleidsadviseur van het waterschap.
De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van Waterschap De Dommel stoten de komende jaren steeds minder lachgas uit.

Lachgas ontstaat tijdens het zuiveren van rioolwater. Het broeikasgas is ruim 250 keer schadelijker dan CO2. De lachgasuitstoot is de afgelopen jaren gemeten op de acht zuiveringsinstallaties van De Dommel. De uitstoot kan drastisch verminderd worden, blijkt uit onderzoek.

Forse verminderde uitstoot
Beleidsadviseur Waterketen Alexandra Deeke zegt dat de oplossing zit in het bijstellen van het zuiveringsproces. “De aanpassingen op RWZI Eindhoven, Biest-Houtakker en Haaren laten zien dat we de helft minder lachgasuitstoot bereiken. Dit kan zelfs oplopen tot tachtig procent”, volgens de beleidsadviseur. De komende jaren worden de andere rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap aangepast op het verminderen van lachgas.

Waterkwaliteit
Een bijkomend voordeel bij het aanpassen van het zuiveringsproces is dat het gezuiverde water na de maatregelen een betere waterkwaliteit heeft. Bestuurslid van Waterschap De Dommel Bas Peeters licht toe: “Naast minimaal de helft minder lachgasuitstoot zagen we dat het gezuiverde water op RWZI Eindhoven ook beter scoort op het uitzuiveren van stikstof en fosfaat. Zo werken we niet alleen aan een klimaatvriendelijker zuiveringsproces, maar ook aan schoner water voor het Dommelgebied.”

Het terugdringen van lachgasemissies hoort bij de maatregelen voor een klimaatneutraal waterschap. Het doel van Waterschap de Dommel is om in 2035 klimaatneutraal te zijn.