Restafval in gemeente daalt met 44%

In 2019 is de hoeveelheid restafval in Meierijstad met 44% gedaald. Daarmee schuift de gemeente flink op in de ranglijst van gemeenten die het minste restafval produceren. In 2018 stond Meierijstad nog op de 99e plek. In 2019 haalde de gemeente maar liefst 323 gemeentes in om op de 33e plaats te belanden. Wethouder van Rooijen is blij met dit resultaat.

Norm voor 2020 behaald

De hoeveelheid restafval moet flink slinken. In 2025 is het de bedoeling dat per inwoner jaarlijks nog maar 30 kilo restafval opgehaald wordt. Stapsgewijs werkt de gemeente aan minder afval en meer hergebruik. Onder de noemer VANG (van afval naar grondstof) wordt werk gemaakt van gescheiden afvalinzameling. Met succes, want de restafvalnorm van 81 kilo per inwoner voor 2020 is nu al behaald. Positief is dat er meer textiel, papier, glas, PMD, GFT en luiers apart ingezameld wordt. Ook is het aantal meldingen van zwerfafval niet gestegen. Dat lijkt er op te duiden dat de gescheiden afvalinzameling goed verloopt. Toch zijn er ook nog pijnpunten bij de nieuwe manier van afval inzamelen, zoals vuilnis dat niet in maar naast de ondergrondse afvalcontainers belandt.

LEES OOK: Bewoners Trompstraat zijn vuilnisbelt zat.

Fotograaf: Gary Chan via www.unsplash.com