Raad van State stuit op verkeers- en parkeerprobleem AH Borchmolendijk

DEN HAAG/SINT-OEDENRODE – Er zijn volgens de Raad van State te weinig parkeerplaatsen bij de nieuwe Albert Heijn supermarkt in Sint-Oedenrode gepland. Bovendien is het nog maar de vraag of de Borchmolendijk al het extra supermarktverkeer wel aan kan.

Dat zijn een paar keiharde conclusies die de Raad van State vandaag in een einduitspraak over het AH-verplaatsingsplan trekt. De Raad vindt de gebreken zo groot dat hij het hele bestemmingsplan vernietigt. Toch breekt dat het plan om de AH van de Markt naar de Borchmolendijk in Sint-Oedenrode niet op. Want de bouw(omgevings)vergunning is al wel onherroepelijk. Een onherroepelijke vergunning heeft juridisch gezien voorrang boven een nog niet onherroepelijk bestemmingsplan. Door niet tegelijk bezwaar en beroep tegen een omgevingsvergunning aan te tekenen en alleen tegen het bestemmingsplan lopen burgers een groot risico juridisch achter het net te vissen, zoals in dit geval.

Terechte vrees
De omwonenden blijken in de bestemmingsplanprocedure terechte vrees te hebben dat de verplaatsing van de AH naar de Borchmolendijk tot grote verkeers- en parkeeroverlast zal leiden. Als zij ook tegen de omgevingsvergunning om die reden in beroep waren gegaan was die ook van tafel gegaan. Dat is niet gebeurd, waardoor de vergunning overeind bleef. Overigens vindt de gemeente een negentigtal parkeerplaatsen bij de AH voldoende. Volgens de Raad van State is er evenwel een minimaal tekort van tien en mogelijk veel meer parkeerplaatsen. Ook twijfelt de Raad of de Borchmolendijk al het extra verkeer van en naar de AH wel aan kan. Mogelijk dat de gemeente nog wat gaat doen aan het verkeers- en parkeerprobleem, want ze zal wel een nieuwe bestemmingsplan moeten vaststellen. Of en op welke wijze dat gebeurt is aan de gemeenteraad.