Raad stemt in met appartementen en parkeergarage op Noordkade

VEGHEL – Bouwbedrijf Van de Ven mag van de gemeenteraad 65 stadse appartementen en een parkeergarage gaan bouwen op een deel van het bestaande parkeerterrein P1 op de Noordkade.

Het gaat om ongeveer de helft van het bestaande parkeerterrein, zo’n beetje ter hoogte van bioscoop Industry en dan naar achteren, richting de silo’s. De nissenhutten die daar nu nog staan worden daarvoor dus ook afgebroken.

De appartementen zijn vooral bedoeld voor jongeren die ‘hip’ willen wonen en in hun dagelijks leven veel aansluiting zoeken bij zaken die juist op de Noordkade erg in zijn: cultuur en food.
De appartementen worden verdeeld over 4 woonblokken, krijgen een beetje een industriële uitstraling en het nodige groen moet de nieuwbouw een leefbaar uiterlijk geven.

Parkeergarage
Achter de woonblokken, dus aan de kant van de NCB-laan, komt een parkeergarage, gedeeltelijk met twee en drie lagen, en die parkeergarage moet ervoor zorgen dat de parkeercapaciteit van het huidige P1 parkeerterrein (625 auto’s) ook in de toekomst behouden blijft.
De gemeenteraad moest donderdagavond formeel instemmen met een verklaring van geen bedenkingen omdat het bestemmingsplan nog steeds aangeeft dat het op de Noordkade gaat om een industrieterrein en daar past dus geen woningbouw op.
SP-raadslid Van Limpt sprak daarom van een ‘kadootje’ van 4 tot 5 miljoen euro dat de gemeente aan Van de Ven geeft door het bestemmingsplan te wijzigen waardoor de grond opeens veel meer waard wordt.

Stads wonen
En hoewel er meer raadsleden hadden die wel wat bedenkingen hadden bij de gang van zaken werd toch vooral duidelijk dat de hele raad blij is met de nieuwe woningbouwplannen voor de Noordkade, ook omdat op die manier waarschijnlijk jongeren voor Meierijstad (en de werkgelegenheid in Meierijstad) behouden blijven en dat is een nadrukkelijke wens van zowel de gemeente als het bedrijfsleven.

Zuidkade
Zoals bekend heeft bouwbedrijf Van de Ven al jarenlang aangegeven de Noordkade verder te willen ontwikkelen en dat geldt ook voor de Zuidkade, dus aan de andere kant van het kanaal.
Daar staat nu nog de mengvoederfabriek van Victoria, maar die is opgekocht door Van de Ven en zal binnen enkele jaren worden afgebroken.
Op dat terrein moet dan een nieuwe woonwijk met zo’n 350 woningen komen en ook met een nauwe aansluiting bij de ontwikkelingen op de Noordkade.
En ook heeft Van de Ven nog steeds de wens om een hotel te realiseren in combinatie met de silo’s. Daarover is in het verleden veel te doen geweest omdat de omwonenden vreesden voor overlast en verlies van privacy en de mengvoerfabriek vreesde voor klachten van bewoners over geuroverlast.

Privacy
Maar als de fabriek wordt afgebroken verdwijnt die geuroverlast en Van der Ven heeft met de omwonenden uitvoerig overleg gezocht om te kijken hoe alle plannen dusdanig kunnen worden opgezet dat met name ook die privacy gewaarborgd blijft.
Met het besluit van donderdagavond is een belangrijke eerste stap gezet naar de grotere woningbouwplannen en verdere ontwikkeling van de Noord- en de Zuidkade.De gemeente komt binnenkort met het Masterplan m.b.t. de woningbouwontwikkelingen in Meierijstaden als het aan bouwbedrijf Van de Ven ligt (die ook eigenaar van de Noordkade is) kan hij dan ‘doorbutsen’ en van de Noord- en Zuidkade een gebied maken waar wonen, cultuur en food nauw met elkaar verbonden zijn en dat aansluit bij de wens van met name jongeren om een meer stadse/hippe levensstijl te kunnen leiden