Plan voor zwembad Veghel ter inzage

VEGHEL – Na veel vergaderen is nu het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe zwembad in het centrum van Veghel klaar. Het ligt van 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage in het gemeentehuis.

Het ontwerpbestemmingsplan “Vlas en Graan”, zoals het officieel heet, regelt de bouw van een nieuw zwembad naast de plek van het oude bad. Er komen een zesbaans wedstrijdbad, een doelgroepenbad met een beweegbare bodem en een hellingbaan.

Het zwembad komt weer in het centrum omdat er veel leegstand is en zo’n bad voor reuring zorgt.

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet niet alleen in een zwembad maar ook in de aanpassing van de omgeving, zoals een supermarkt met een parkeerdek.

LEES OOK - Zwembaden Meierijstad beter toegankelijk voor mensen met een beperking