'Plaatsvervangende schaamte over discussie Omnipark'

Politiek worstelt met miljoenenplan

MEIERIJSTAD – De teleurstelling in Erp is groot. Vijf jaar geleden hebben talloze mensen uit het dorp een plan bedacht voor het veelbesproken nieuwe sportpark met een multifunctionele accommodatie, het Omnipark.

Een inspirerend en uitdagend burgerinitiatief vindt de gemeenteraad van Meierijstad. Diezelfde gemeenteraad sprak donderdag over een voorstel van burgemeester en wethouders om een denkrichting voor het park vast te stellen. Dan kunnen alvast bestemmingsplannen worden ontwikkeld en grond worden aangekocht. De meeste raadsleden vonden dat te mager, maar ze kwamen tot de conclusie dat dat nu het hoogst haalbare is.

Niet afhaken

Wim van Geelkerken van de dorpsraad Erp vertelde de politici dat hij heel teleurgesteld is over de gang van zaken. “We hebben veel lovende reacties gekregen, iedereen is dolenthousiast. Dan kun je niet op het beslismoment afhaken,” hield hij zijn gehoor voor.

“We besluiten eigenlijk nergens toe, we kiezen voor een zoektocht zonder te weten of het er ooit van komt,” zei Nick de Laat van de VVD en daarmee verwoordde hij wat de meeste fracties vinden.

“We waren zo enthousiast en nu hangt er een sluier van ontmoediging over het plan. Ik weet niet goed hoe ik de stuurgroep in Erp in de ogen moet kijken. Ik heb er een soort plaatsvervangend gevoel van schaamte bij,” aldus Alda Gloudemans van coalitiepartij HIER.

Het Omnipark is een compleet nieuw sportpark met een multifunctionele accommodatie in Erp. Dat plan kwam letterlijk boven drijven toen het Waterschap Aa en Maas een opvang voor overtallig water zocht. Erp zag mogelijkheden om zo’n opvang en het sportpark te combineren.

Iedereen stond te juichen. Vijf jaar lang werd er over vergaderd. Na elke bijeenkomst werd het enthousiasme in Erp groter. Erp zag zichzelf al als het voorbeeld van een burgerinitiatief van nationale allure.

Twintig miljoen

Totdat de rekening werd opgemaakt. Die kwam ruim boven de twintig miljoen euro. Dat geld heeft Meierijstad niet. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders voor nu een denkrichting aan te nemen.

De ambitie daarin is groot, maar omdat het misschien wel zeven jaar duurt voordat het omnipark geopend kan worden, voorziet het plan in de mogelijkheid om het stapje voor stapje te toen. De mogelijkheid om het plan in de loop van de tijd bij te sturen blijft open. Het college wil namelijk niet over het graf heen regeren.

Aanvankelijk was het geld niet onoverkomelijk, want niks doen was geen optie omdat vervanging van de bestaande sportaccommodaties ook heel veel geld kost. “Nu blijkt dat er helemaal geen geld is gereserveerd voor die vervanging,” aldus de Zwart. Hij noemde het plan een maatje te groot voor Meierijstad.

Gouden bergen

Ruud Merks van de SP onderstreepte dat. “We hebben gouden bergen voorgespiegeld omdat voortdurend de indruk werd gewekt dat het allemaal wel goed zou komen. Maar dat is nog onzeker en ik kan goed begrijpen dat mensen in Erp daar teleurgesteld over te zijn.”

Opvallend was dat veel partijen nu ook de vraag stelden of er de komende jaren wel zoveel geld naar Erp moet. Hoe zou dat vallen bij andere kernen? En wat te doen als in die dorpen urgente problemen zijn die geld kosten? Wordt dan besloten halverwege de rit te stoppen met Omnipark, was één van de vele vragen die gesteld werden.
Ook is het helemaal nog niet zeker of het waterschap nog wel mee gaat betalen.

Laf


Lambèr Gevers van Hart was het meest fel in zijn kritiek. Zijn partij noemde het een slecht plan maar was er wel voor. “Er is geen geld voor en het college is te laf om dat te zeggen. Het volgende college moet het maar uitzoeken. Wat wij nu doen is besluiten dat er een Omnipark moet komen en dat het volgende college het maar moet uitzoeken. Eigenlijk is het een loze belofte aan de inwoners van Erp. We stemmen nu toch voor omdat we dan in ieder geval de morele plicht op ons nemen om het voor elkaar te krijgen,” aldus Gevers.

Glazen bol

Wethouder Coby van der Pas kwam woorden te kort om de initiatiefnemers in Erp te complimenteren. Maar het is volgens haar onmogelijk nu 24 miljoen te investeren. “We kunnen niet in een glazen bol kijken,” aldus Van de Pas.

Jan de Vocht van de Stichting Omnipark Erp bleef teleurgesteld. “We praten er al vijf jaar over en waren in de veronderstelling dat er nu knopen worden doorgehakt. Deze denkrichting is niet concreet. Nu bestaat het risico dat het op de lange baan wordt geschoven of in een la verdwijnt. Dat mag niet gebeuren, daarvoor is het plan te cruciaal voor Erp. Ik hoop dat de kartrekkers door willen gaan.”

In april besluit de gemeenteraad definitief over het voorstel om een denkrichting vast te stellen. Conclusie van de meeste partijen op voorhand: er zijn voor Erp te hoge verwachtingen gewekt. Marrik van Rozendaa van D66: "Burgemeester en wethouders spelen mooi weer en de gemeenteraad mag de rotbesluiten nemen." Marja van der Heijden van Lokaal Meierijstad hield de spanning er in. Ze kondigde een motie aan om de financiering mogelijk te maken. Ze wilde nog niet zeggen wat daar in staat.

Voor Arie de Zwart van de PvdA hoeft het niet. “Voor ons moet er een plan met een goede financiële dekking komen anders houden we Erp een worst voor,” zei hij.

Lambèr Gevers: 'Loze belofte'