'Omnipark Erp wordt spraakmakend in Nederland'

ERP – Wat begon als een reddingsplan om Den Bosch van de verdrinkingsdood te redden lijkt uit te monden in een omnipark dat Erp in één klap nationaal op de kaart zet. Daar hangt een prijskaartje van ruim twintig miljoen euro aan.

De gemeenteraad van Meierijstad werd woensdagavond helemaal bijgepraat in een vergadering waar de positiviteit die er in Erp, Boerdonk en Keldonk over het plan is in elk woord uitstraalde op de politici. In december neemt de gemeenteraad de beslissing of op de ingeslagen weg doorgegaan moet worden.

Eerst een stukje geschiedenis. Een aantal jaren geleden kreeg Waterschap Aa en Maas opdracht te voorkomen dat Den Bosch bij extreem hoge waterstand onder water zou lopen. Dat leidde tot een plan voor een ecologische verbindingszone met een waterbuffer tussen de provinciehoofdstad en Helmond.

Handen ineen geslagen

Dat was het moment dat verenigingen in Erp hun kans roken. De voetbalclub, de korfbalclub, de tennisclub en gemeenschapshuis Ter Aa waren toe aan nieuwe gebouwen en terreinen en sloegen samen met het waterschap de handen ineen. De buffer kon wel in Erp komen, dan kon er meteen een nieuw sportcomplex worden aangelegd.

Er volgden de afgelopen twee jaar veel gesprekken. De heer Rovers, strategisch ambtenaar sport van de gemeente, presenteerde woensdag aan de politici wat het resultaat van al dat denkwerk is en wat dat kost.

In grote lijnen komt het erop neer dat de voetbal- en korfbalvelden van het zuidwestelijk deel naar het noordoostelijk deel worden verplaatst. Waar die velden nu liggen gaat het Waterschap Aa en Maas een wateropvang maken om te voorkomen dat Den Bosch verdrinkt.

Er komt een grote nieuwe gemeenschapsruimte à raison van elf miljoen euro met een ingebouwde tribune. Het gebied dat als waterbuffer gaat werken is in tijden dat er geen overstromingen zijn een park waar de hele omgeving kan recreëren. Er komen bijvoorbeeld wandelpaden.

Handboogvereniging zit in de weg

Er zijn een paar knelpunten. In het nieuwe plan staat het gebouw van de handboogvereniging in de weg. Er is een idee om die vereniging te verplaatsen naar de Bolle Akker, het terrein van Fietscrossclub Wheels. Voordeel is dat de handboogclub daar ook een buitenbaan kan maken.

De afgelopen twee jaar is er al met veel mensen uit Erp gesproken over het omnipark en volgens Rovers is daarvoor een groot draagvlak in het dorp. Er is volgens Rovers “nog wel een dingetje”. Voor het hele plan is vijf hectare grond van particulieren nodig. Rovers: “De omwonenden zijn heel enthousiast over het plan. Ze hebben allemaal al gezegd dat ze willen praten over grondverkoop, maar we weten nu niet of dat uiteindelijk zal gebeuren en al helemaal niet hoeveel dat gaat kosten.”

Logisch boerenverstand

De fracties hadden vragen over de kosten. Er wordt toch gesproken over een bedrag van ruim twintig miljoen euro. De heer Van Boxmeer van de Stuurgroep Omnipark schetste de politici dat er ook een ander verhaal te vertellen is. “Als we het huidige sportpark en gemeenschapshuis Ter Aa moeten renoveren heb je vijftien miljoen nodig. Met iets meer geld maak je iets wat veertig jaar mee kan. Dit plan is gewoon een gevolg van logisch boerenverstand,” aldus Van Boxmeer.

In december neemt de raad een beslissing of het omnipark in Erp uitgevoerd kan worden. Daarna zal de raad steeds gevraagd worden om krediet beschikbaar te stellen voor het aantal sportvelden. het aanleggen van extra recreatievoorzieningen en al dan niet verplaatsen van de handboogvereniging.

Dan kan begonnen worden met het proces om het bestemmingsplan te wijzigen, beginnen de onderhandelingen met omwonenden over grondverkoop en wordt er verder gepraat met de inwoners van Erp. Als dat allemaal voorspoedig verloopt kan het werk in 2025 beginnen.

Van Boxmeer: “Mijn advies aan de gemeenteraad is: stel de beleidsvisie in december vast, dan ben ik ervan overtuigd dat we in 2028 op een feestelijke manier een omnipark openen dat spraakmakend is in Nederland.”

LEES OOK: Regiomiljoenen gaan vooral naar leefbaarheid dorpen

Plaats waar het omnipark moet komen (Foto Google)