Nieuw centrum: Boerdonk krijgt portie huiswerk

BOERDONK – Inwoners van Boerdonk hebben donderdag een flink portie huiswerk gekregen. Ze konden kennisnemen van de plannen voor hun dorpscentrum. Het meest gehoorde woord was fictief. Daarmee werd bedoeld dat de vier mogelijkheden die tijdens een digitale vergadering werden gepresenteerd nog alle kanten op kunnen.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon. Iedereen kan nu opmerkingen maken bij elk van de vier ideeën. Die worden geanalyseerd en dan komen daar twee plannen uit waarmee de initiatiefnemers in overleg gaan met onder meer woningcorporatie Area en de gemeente. De verwachting is dat dat in januari al kan gebeuren.

Seniorenwoningen

Een paar dingen vielen op. De huidige seniorenwoningen worden in bijna alle plannen vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen. Er was ook animo om de kloostertuin uit te breiden.

Mensen waren ook gecharmeerd om de verkeerssituatie te veranderen zodat de wegen in het centrum autoluw worden en er een mooi ruimtelijk plein ontstaat.

Dat zijn zaken die allemaal op redelijke termijn zouden kunnen. Voor de lange termijn is Boerdonk afhankelijk van andere instanties. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de toekomst met de kerk in het centrum? Wat gebeurt er met de school? En wat heeft dat dan weer voor gevolgen voor gemeenschapscentrum de Hazenpot en het kindcentrum?

Allemaal vragen die in de komende jaren moeten worden beantwoord. De inwoners van Boerdonk gaan nu eerst de tekeningen rustig bekijken, opmerkingen maken, waarna de plannenmakers op basis daarvan twee plannen kunnen maken.

Er is bewust nog niet nagedacht over de vraag wat al die plannen moeten kosten. De initiatiefnemers willen dat de mensen in Boerdonk hun gedachten de vrije loop kunnen laten zonder dat ze belemmerd worden door het kostenplaatje. Een deel van de kosten zou betaald kunnen worden via de bouw van huizen.

LEES OOK: 33 plannen voor centrum Boerdonk