Meierijstad maakt locaties bekend voor opvang nieuwkomers (video)

Vluchtelingen in voormalig gemeentehuis Schijndel en kantoorpand Heidebloemstraat

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad heeft dinsdag bekend gemaakt hoe binnen de gemeente 450 Oekraïense vluchtelingen en ruim 300 asielzoekers gehuisvest gaan worden. Die doelstelling is vorig jaar al afgesproken in de gemeenteraad. De gemeente kiest er bewust voor om dat zoveel mogelijk via spreiding van huisvesting te doen, maar ontkomt er niet aan om toch op een aantal plaatsen nieuwe voorzieningen te treffen. Naast opvang voor vluchtelingen zorgt de gemeente ook voor andere woningzoekenden. Hiervoor worden extra flexwoningen gerealiseerd.
gyroscope; picture-in-picture; we
Het voormalig gemeentehuis aan de Markt in Schijndel als opvang voor vluchtelingen
Fotograaf: Jan van Oort

Zo wordt het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel vanaf begin maart voor de duur van één jaar ingericht voor opvang van 120 mensen. Op Chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode worden eveneens 120 plaatsen gecreëerd, maar daar voor een periode van 3 tot 6 jaar.

In het voormalige kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel worden 70 opvangplaatsen gerealiseerd voor de duur van 1 a 2 jaar en aan de Bremweg inSchijndel (achter het sportpark) komen vanaf augustus 3 x 48 units/woningen die plaats moeten bieden aan in totaal 300 mensen. Deze opvang wordt gerealiseerd voor een periode van 5 tot 10 jaar.

Kleinere locaties
Uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen en dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken naar school te gaan of te sporten. Burgemeester Kees van Rooij: “Onze basistaak is onderdak bieden aan onze inwoners. We willen af van het ‘hoppen’ van asielzoekers en vluchtelingen van de ene naar de andere locatie. Daarom zoeken we naar kleinere locaties waar men langere tijd kan verblijven zodat kinderen naar dezelfde school kunnen gaan en niet steeds hoeven te verhuizen. Zo voelen vluchtelingen zich sneller thuis en maken zij deel uit van de samenleving”.

Regionale afspraken
Meierijstad heeft in de regio afgesproken in ieder geval huisvesting en onderdak te bieden aan 450 Oekraïense vluchtelingen en langjarige huisvesting en opvang aan ruim 300 asielzoekers. Dit heeft de gemeenteraad op 15 december 2022 besloten. De voorspelling is dat het komend jaar nog meer opvang nodig zal zijn door een toename van het aantal Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is er een taakstelling voor huisvesting van 198 statushouders dit jaar. Hierin wordt deels voorzien in de woon- en leefplekken in voormalig verpleeghuis Joachim & Anna (nu De Thuishaven).

De 420 Oekraïners die nu al worden opgevangen zijn verdeeld over verschillende tijdelijke locaties binnen de gemeente. Dat zijn woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel, een voormalig bankgebouw en een woning aan de zwembadweg in Sint-Oedenrode, het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel. En ook in Veghel twee woningen aan de Nederboekt en in Woonzorgcentrum De Watersteeg.

De gemeente hoopt deze locaties in ieder geval nog dit jaar en deels ook komend jaar te kunnen gebruiken. Ondertussen wordt gezocht naar nieuwe locaties.

Tandje bij voor andere woningzoekenden
Meierijstad wil ook regulier woningzoekenden kansen blijven geven en wachttijden niet verder op laten lopen. In 2022 kreeg Meierijstad subsidie voor het bouwen van 250 (flex)woningen). Hiervan zijn er nu 50 gerealiseerd. Met de woningcorporaties is afgesproken om met voorrang de resterende 200 (flex)woningen op tijdelijke locaties (10-15 jaar) te bouwen. Daarnaast is het plan om nog eens 150 extra (flex)woningen op tijdelijke locaties te bouwen. Hierover volgt begin 2024 een definitief besluit.

De 144 units/woningen aan de Bremweg in Schijndel komen uit het aanbod van minister Hugo de Jonge om de woningbouw te versnellen. Deze woningen worden ingezet om nieuwkomers op te vangen. Ook kunnen deze woningen als buffer dienen voor de huisvesting van andere urgenten, zoals spoedzoekers. De kavels aan de Bremweg achter Sportpark De Hopbel zijn al in eigendom van de gemeente.

Inloopbijeenkomst op 6 maart
Om de locaties en de locatiekeuzes kenbaar te maken en de achtergrond en invulling hiervan toe te lichten wordt op maandag 6 maart een inloopavond voor belangstellenden georganiseerd. Hierbij zijn in- en externe betrokkenen aanwezig en vertegenwoordigers van de doelgroep zelf. Direct aanwonenden van de (beoogde) locaties zijn per brief geïnformeerd. Aanmelden en meer informatie: www.meierijstad.nl/opvang.

Kaart met opvanglocaties
Fotograaf: Gemeente Meierijstad