Meierijstad houdt 13 miljoen over in 2021

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad heeft het financiële jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van 13 miljoen euro. Vanwege de grote (internationale) onzekerheden wil de gemeente het grootste deel van die 'winst', 9 miljoen euro, toevoegen aan de algemene risico reserve.
Maar 4 miljoen gaat de gemeente in 2022 gebruiken om plannen die het (nieuwe) college heeft te kunnen realiseren.
Wethouder Jan Goijaarts, die in het oude en het nieuwe college over de financiën gaat, noemt de uitkomst van de jaarrekening "een mooie basis voor het nieuwe college met veel ambities".

Het positieve resultaat is vooral te danken aan het feit dat het Rijk de gemeenten extra geld heeft gegeven om de gevolgen van de corona-pandemie op te vangen. Dat is dus een éénmalige meevaller en daarom wil de gemeente dit geld vooral reserveren om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Onzekerheid
De gemeenten komen doorgaans al geld tekort omdat het Rijk veel taken aan de gemeente heeft overgedragen, zonder daarbij voor voldoende financiering van die taken te zorgen. En de financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne maken dat de financiële toekomst voor de gemeente toch zeer ongewis is.
De nieuwe gemeenteraad bespreekt de jaarrekening van 2021 tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 juni.