Meierijstad doet mee aan onderzoek naar Brabant Ports

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad doet mee aan een onderzoek naar een Brabant-breed havenbedrijf. Negen gemeenten met een binnenhaven hebben de intentie uitgesproken om uiterlijk in 2026 samen te werken in Brabant Ports. Naast Meierijstad doen ook Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Oosterhout, Oss, Steenbergen, Tilburg en Waalwijk mee. Doel is om met het gezamenlijke havenbedrijf taken te bundelen, verder te professionaliseren en vervoer over water te stimuleren. De komende maanden doet het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA Brabant) onderzoek hoe Brabant Ports er uit zou kunnen zien.