Meierijstad: alleen zonneparken die NIET op hoofdnet hoeven worden aangesloten (video)

MEIERIJSTAD – Er moeten in Meierijstad nog flink wat nieuwe zonneparken bijkomen om de energie-doelstellingen voor 2030 te halen. Dat stelt wethouder Menno Roozendaal die recentelijk de plannen hiervoor heeft aangekondigd.

Meierijstad scoort hoog als het gaat om ‘zon-op-dak’ maar met alleen zonnepanelen op daken zijn de gemeentelijke energie-doelen volstrekt onhaalbaar. De belangrijkste mogelijkheid om die doelstellingen te behalen is overigens bezuinigen op het gebruik van energie, en dus verduurzamen, maar nieuwe zonneparken zijn absoluut ook nodig, mede omdat er naast de 4 geplande windmolens van het project Veghel Windt, geen mogelijkheden in Meierijstad zijn om windturbines te bouwen, en dat heeft dan vooral weer te maken met het vliegverkeer mbt Volkel.
Er moeten dus meer zonneparken komen, maar de gemeente stelt daarbij voor de komende tranche wel als extra randvoorwaarde dat de zonneparken geen directe levering of aansluiting hebben op het elektriciteitsnet omdat dat al erg belast is..

En de gemeente gaat zich nadrukkelijker mengen in het participatie-proces dat moet worden gevolgd bij de ontwikkeling van elk plan.